UN Women Moldova: Violenţa în familie – cât ne costă inacţiunea?

Primul Raport privind estimarea consecinţelor violenţei în familie demonstrează impactul economic şi social semnificativ. Specialiştii recomandă alocarea cheltuielilor şi serviciilor pentru prevenirea şi eradicarea completă a violenţei în Moldova.
Lansarea Raportului. Chişinău 06.12.2016
Lansarea Raportului. Chişinău 06.12.2016 (un.women moldova)

„Costul total al serviciilor prevăzute de stat, pentru fiecare caz de violenţă faţă de femei, este de 64 288 lei, pe când lipsa acestor servicii pentru o singură femeie, costă societatea noastră 689 264 lei”, sunt date prezentate astăzi la evenimentul de lansare a raportului „Estimarea costurilor violenţei în familie şi a violenţei faţă de femei în Republica Moldova.”

Raportul, primul de acest fel în Moldova şi în regiune, a fost elaborat în perioada iulie 2015 - iulie 2016 de către Centrul de Drept al Femeilor la solicitarea Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova) în colaborare cu Oficiul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Raportul evaluează trei sectoare publice: protecţia socială, sănătatea şi justiţia.

Potrivit analizei, cele mai mari costuri pentru atenuarea cazurilor de violenţă sunt suportate de sectorul sănătate, în special, pentru tratamentul spitalicesc al victimelor, iar la polul opus, cu cele mai mici cheltuieli, se află sectorul social. Aproximativ 87% din costuri sunt prevăzute pentru serviciile de plasament şi alimentaţie. Rămân drastic subfinanţate serviciile specializate precum consilierea psihologică, consilierea juridică şi de îngrijire a copilului.

"În anul 2014 acestea au constituit circa 36 de milioane 93 mii lei. Cele mai mari costuri sunt în sănătate circa 15 milioane 845 mii lei, pe locul doi este sectorul justiţiei cu circa 14 milioane 990 mii lei datorită proceselor de judecată în procedura penală în special şi cele mai puţine cheltuieli sunt suportate de sectorul social circa 5 milioane 195 mii lei" se constată în Raport.

Cheltuielile reale însă sunt mult mai mari şi asta din motiv că aproape 60 la sută din serviciile sociale sunt acoperite de ONG-uri. Totodată multe femei ajung singure să suporte cheltuielile pentru medicamente servici medicale precum şi cele juridice.

Angelina Zaporojan-Pârgari, preşedinta Centrului de Drept al Femeilor, a precizat că prezentul raport este primul exerciţiu de acest gen în Moldova, care reuneşte toate sectoarele şi face o estimare a costurilor pentru toate serviciile oferite în domeniul violenţei în familie şi a violenţei faţă de femei, fiind şi primul de acest fel în Europa de Sud-Est.

„Sperăm că atât constatările raportului care indică necesitatea schimbării de paradigmă în alocarea resurselor destinate prevenirii cazurilor de violenţă în familie cât şi recomandările acestuia, vor aduce Republica Moldova mai aproape de momentul ratificării Convenţiei Europene privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei faţă de femei şi violenţei în familie. Ne dorim ca eforturile sectoarelor guvernamentale şi cele ale societăţii civile să rezulte în finanţarea durabilă a serviciilor de calitate mai bună, accesibile în toate regiunile ţării şi centrate pe nevoile victimelor şi supravieţuitorilor violenţei”, a precizat la final doamna Zaporojan-Pârgari.

Deşi avocaţi privaţi sunt mai scumpi de treizeci de ori decât cei din sistemul de stat multe dintre femeile victime sunt nevoite să plătească din buzunar. În mediu sondajul victimelor a arătat că suma achiată pentru avocat a fost de circa 18 mii de lei, mai mult de 12 salarii medii pe economie, sau onorariile sunt echivalente cu salariul unei femei victime pentru un an, unul dintre motive fiind calitatea slabă a serviciilor de stat prestate în prezent.

„Ne-am dori să instituţionalizăm un instrument analitic care ar servi drept argumentare pentru elaborarea politicilor eficiente, pentru resursele alocate eliminării violenţei. Instrumentele analitice ne-ar permite sa colectăm eficient datele violenţei în familie şi violenţei asupra femeilor”, a menţionat Viorelia Moldovan-Bătrînac, consilier principal de stat al Prim-ministrului.

„Încrederea, demnitatea, speranţa sunt lucruri pe care supravieţuitoarele violenţei în bază de gen le pierd în schimbul fricii şi durerii. În multe cazuri se plăteşte cu viaţa. Îmbunătăţirea sistemelor de asistenţă şi suport presupun un cost, dar costul inacţiunii este inacceptabil”, a adăugat Corneliu Eftodi, manager de programe, UN Women Moldova.

Pentru a pune capăt fenomenului violenţei în Moldova, experţii recomandă alocarea mijloacelor pentru servicii de prevenire şi suport evitând costurile enorme ale violenţei în familie, elaborarea mai multor programe de sensibilizare cu privire la natura penală a violenţei împotriva femeilor şi promovarea toleranţei zero faţă de acest fenomen, investigarea, în continuare, a posibilităţilor de integrare a serviciilor specializate în cadrul Centrelor pentru Sănătate Mintală create recent (sprijin psihologic şi consiliere, tratament medical etc.), îmbunătăţirea accesului la justiţie şi calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantate de stat.

Datele oficiale artă că aproape 60 la sută din toate femeile din Moldova au fost supuse cel puţin odată unei forme de violenţă. De la începutul anului 2016 au fost înregistrate 22 cazuri de omor în urma violenţei în familie. În prezent la evidenţa poliţiei sunt peste 4200 de agresori care se află sub monitorizare permanentă.

Menţionăm că evenimentul a avut loc pe 6 decembrie, în cadrul Campaniei „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”, care are drept scop sensibilizarea populaţiei faţă de fenomenul violenţei şi mobilizarea societăţii în acţiuni de prevenire a abuzului faţă de femei şi fete.