Transnistria obligă învăţătorii şcolilor moldoveneşti să achite impozite la bugetul local

Funcţionară la un ghişeu pentru plăţi taxe şi impozite.
Funcţionară la un ghişeu pentru plăţi taxe şi impozite. (Epoch Times România)

Şcolile moldoveneşti, care activează în stânga Nistrului în baza programelor educaţionale din Moldova şi care se subordonează Ministerului Educaţiei din Moldova, au primit notificări din partea autorităţilor locale de a achita impozitele. Directorul Liceului Alexandru cel Bun (Bender), Maria Roibu, a comunicat jurnaliştilor că, potrivit documentului, fiecare angajat al instituţiei de învăţământ trebuie să achite impozite la bugetul local.

"Pe data de 5 decembrie am primit notificare şi de la inspecţia fiscală Bender. În aceasta se vorbeşte că instituţiei de învăţământ i-a fost atribuit un cod fiscal. Este vorba despre toate impozitele existente, pentru toţi salariaţii. Considerăm că autorităţile transnistrene încearcă să sperie învăţătorii, pentru ca aceştia să părăsească locurile de muncă, iar şcolile să se închidă. Nu intenţionăm să achităm impozite în bugetul local, deoarece plătim impozite celor care ne dau salariul, adică Ministerului Finanţelor din Republica Moldova", a spus Maria Roibu.

Ministerul Educaţiei a declarat că, împreună cu Biroul pentru Reintegrare, Comisia Unificată de Control (CUC), MAI şi Misiunea OSCE în Moldova, încearcă să găsească o soluţie a problemei apărute. În Moldova, angajaţii instituţiilor de învăţământ achită impozitele la bugetul local, însă, în Transnistria, care nu se află sub jurisdicţia RM, situaţia este una deosebită.

Autorităţile autoproclamatei RMN consideră că învăţătorii şcolilor moldoveneşti, care activează în Transnistria în baza programelor educaţionale a RM, trebuie să achite impozite la bugetul Transnistriei. Ministrul Afacerilor Externe al RMN, Nina Ştanschi, în noiembrie, în cadrul întrevederii la Tiraspol cu delegaţia condusă de Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale, Astrid Thors, a propus elaborarea unui mecanism, cu scopul de a evita dubla impozitare pentru învăţătorii acestor şcoli, deoarece, în prezent, aceştia sunt contribuabili ai Republicii Moldova, însă locuiesc şi muncesc în Transnistria.

"Oamenii care locuiesc şi activează în cadrul acestor şcoli din Bender şi din alte oraşe ale Transnistriei nu diferă de învăţătorii şcolilor cu predare în limba rusă, care achită impozitele la bugetul Transnistriei", a spus Ştanschi, accentuând că "în lume nu există ţară în care oamenii nu achită impozitele, dar folosesc transportul, drumurile şi beneficiile oferite de stat".

În Transnistria activează opt şcoli ale Republicii Moldova cu predare în limba română, în cadrul cărora studiază circa 2 mii de elevi, precizează Infotag. Autorităţile regiunii, încearcă, în diferite moduri, să împiedice funcţionarea acestora, solicită înregistrarea la Tiraspol şi cer ca procesul educaţional să aibă loc conform legilor transnistrene.

Un grup compus din 170 de elevi şi părinţii acestora, din Râbniţa, Bender şi Grigoropol, au depus o plângere la Curtea de la Strasbourg (CEDO), declarând că în şcolile lor autorităţile separatiste interzic instruirea în baza grafiei latine, ca urmare, sunt încălcate drepturile reclamanţilor la educaţie şi participare la viaţa socială, ceea ce reprezintă discriminarea copiilor. În anul 2010, CEDO a dat câştig de cauză în procesul împotriva Rusiei, obligând-o să achite peste 1 miliard de euro pentru încălcarea drepturilor la educaţie în Transnistria. Totodată, CEDO a constatat că, în acest caz, Moldova nu se face vinovată, deoarece regiunea transnistreană nu se află sub jurisdicţia sa.