Râurile din Munţii Ţarcu salvate de distrugere. Instanţa anulează acordurile de mediu pentru 4 microhidrocentrale

Panou care anunţă un proiect cu construirea unei microhidrocentrale pe un râu din Făgăraş (The Epoch Times Romania)
Loredana Diacu
08.07.2015

Tribunalul Caraş-Severin a anulat acordurile de mediu pentru 4 microhidrocentrale ce ar fi urmat să fie construite pe râurile Bistra Mărului, Şucu şi Olteana, ce traversează situl Natura2000 Munţii Ţarcu, arie naturală protejată de interes european, informează Coaliţia Natura 2000.

"Federaţia Coaliţia Natura 2000, a solicitat în instanţă anularea acordurilor de mediu încă din în luna august 2014, pentru a evita efectele negative ale construcţiei şi funcţionării microhidrocentralelor asupra speciilor de faună acvatică şi asupra habitatelor protejate în acest sit. Acordurile de Mediu au fost emise ilegal de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş Severin în iunie 2014, cu ignorarea prevederilor Avizului de Mediu la Strategia Energetică a României 10938/2012 şi a avizului negativ al administratorului sitului Natura2000 pentru aceste proiecte.", se precizează într-un comunicat de presă publicat de Coaliţia Natura 2000.

Potrivit sursei citate, calea instanţei de judecată a fost aleasă după ce Agenţia de Protecţia Mediului Caraş Severin nu a dat curs sesizărilor transmise în prima parte a anului 2014 de către WWF România, Societatea Carpatină Ardeleană şi Federaţia Coaliţia Natura2000 care au cerut neemiterea acordurilor de mediu, al căror beneficiar a fost ALSET ENERGY SRL.

"Această decizie a instanţei este pentru noi un semnal că legea poate şi trebuie să fie respectată în România şi în acest sector al avizării construcţiilor de micro-hidrocentrale şi sperăm ca şi alte agenţii de protecţia mediului din ţară să înţeleagă acest semnal. În acelaşi timp este o probă a impactului pe care îl putem avea ca şi organizaţii ale societăţii civile dacă acţionăm împreună cu determinare, folosind toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberărilor abuzive şi ilegale a acordurilor de mediu necesare demarării acestor proiecte, un râu este un sistem viu, iar acest lucru nu este din păcate înţeles şi respectat nici de cei care ar trebui să vegheze la protecţia lui" a declarat Luminiţa Tănăsie pentru Federaţia Coaliţia Natura2000 România.

Proiecte nu tocmai „prietenoase” cu natura

Proiectele pentru a căror anulare luptă ecologiştii presupun construirea unui număr de 4 microhidrocentrale pe Râurile Bistra Mărului, Şucu şi Olteana, râuri care fac parte din situl Natura2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu, munţi care formează o zonă compactă practic nealterată şi fără aşezări umane, cu excepţia Poienii Mărului şi a complexului turistic Muntele Mic.

Potrivit ecologiştilor, masivul concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 25-78 de ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine – 29 % din aria împădurită şi 1/6 din aria întregului masiv.

Construirea MHC-urilor ar fragmenta însă habitatele râurilor, afectând o bogată faună de nevertebrate acvatice precum şi migraţia peştilor pentru depunerea icrelor. MHC-urile distrug şi habitatele ripariene (de pe maluri), de care depind specii de nevertebrate, animale şi păsări. Pe unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalină a râurilor şi pârâurilor de munte devine un amestec de noroi şi piatră, în care orice formă de viaţă dispare, arată Coaliţia Natura 2000.

"În urma evaluării documentaţiilor depuse de către societatea Alset Energy S.R.L cu privire la cele două proiecte de investiţii, prin Hotărârea nr. 7/11/03.12.2012/CS, Consiliul Ştiinţific al sitului Natura2000 Munţii Ţarcu a avizat nefavorabil Studiile de evaluare adecvata depuse în susţinerea celor două cereri de emitere a acordurilor de mediu.

Ulterior, în urma analizei studiilor de evaluare adecvată elaborate la solicitarea beneficiarului şi în baza recomandărilor Consiliului Ştiinţific, Asociaţia „Altitudine”, administrator al sitului Natura2000 Munţii Ţarcu, a acordat aviz negativ acestor proiecte

Cu toate acestea, prin încălcarea tuturor normelor juridice în vigoare, APM Caraş Severin a emis acordurile de mediu pentru aceste proiecte.

Conform prevederilor O.U.G nr.57/2007 art.28 alin 7 „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în ariile naturale protejate, şi, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”, astfel că zona de interes, fiind localizată în perimetrul sitului Natura2000, A.P.M Caraş-Severin era obligată să ţină seama de avizul administratorului.

În acelaşi sens, au fost încălcate şi prevederile Ordinului nr. 19/13.01.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, studiul de evaluare adecvată neţinând seama de prezenţa şi impactul asupra unor specii prioritare. A.P.M. Caraş-Severin a stabilit în mod eronat că nu există impact semnificativ asupra biodiversităţii în absenţa acestor informaţii cheie (speciile afectate şi impactul asupra acestora).

Emiterea Acordurilor de mediu încalcă legislaţia UE transpusă la nivel naţional, deoarece nu se îndeplinesc condiţiile excepţionale prevăzute la art. 6.3-6.4 din Directiva Habitate. Conform acestora, singura situaţie în care ar fi putut fi permisă construirea acestor proiecte susceptibile de a afecta în mod semnificativ Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu ar fi fost dacă MHC-urile în cauză reprezentau proiecte de interes public major, caz în care ar fi trebuit urmată procedura notificării Comisiei Europene şi aşteptarea unei opinii în acest sens.

Federaţia Coaliţia Natura2000 a solicitat în instanţă şi anularea Deciziei Etapei de Încadrare care stă la baza avizării construcţiei de microhidrocentrale de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, pe Râul Alb în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi situl Natura2000 Strei Haţeg. Cazul este pe rolul instanţei Tribunalului Deva." arată ecologiştii.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.


România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor