Piaţa Amzei din Bucureşti, concesionată pe 35 de ani

Piaţă agro - alimentară.
Piaţă agro - alimentară. (Epoch Times România)

Primăria Sectorului 1 a publicat pe site-ul guvernamental de licitaţii publice un anunţ pentru concesionarea Pieţei Amzei, pe o perioadă de 35 de ani, transmite realitatea.net. Concesiunea va viza operarea şi întreţinerea pieţei, care este în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1, se arată în anunţul de licitaţie.

Mai exact, contractul de concesiune va presupune administrarea şi gestionarea activelor publice existente în piaţă, amenajarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier specific funcţiunilor, întreţinerea spaţiilor şi dotărilor imobilului, precum şi asigurarea şi menţinerea curăţeniei în perimetrul pieţei. De asemenea, concesionarul va avea ca sarcini întreţinerea şi repararea instalaţiilor de apă şi canalizare şi energie electrică, reparaţii şi întreţineri curente ale imobilului, reparaţii capitale necesare pentru asigurarea funcţionării la parametrii normali, precum şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţii.

Reprezentanţii sectorului 1 spun că piaţa va fi concesionată deoarece Administraţia Pieţelor nu dispune de personalul necesar pentru gestionarea acesteia.

"S-a ales această variantă pentru că nu avem angajaţi, nu există personal care să acopere activităţile de acolo. Administraţia Pieţelor are 31 de angajaţi care trebuie să se ocupe de şase obiective", a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 1, Alexandru Ichim.

Contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă de 35 de ani, timp în care destinaţia pieţei nu va putea fi modificată, nici subconcesionată. De asemenea, concesionarului îi va fi interzis să deterioreze starea fizică actuală a pieţei şi să realizeze modificări structurale ale acesteia. În plus, concesionarul se va obliga la plata unei redevenţe reprezentând echivalentul sumei de minimum 36.904,76 euro pe lună fără TVA. Redevenţa urmează să acopere integral costurile suportate din bugetul local pentru modernizarea pieţei. Valoarea estimată a contractului este de 94.380.235,25 euro, fără TVA.

Piaţa Agroalimentară Amzei are o suprafaţă totală de 3.595,5 metri pătraţi, din care 2.675,4 metri pătraţi suprafaţa construită. Regimul de înălţime al imobilului este de 2S P 1E. Piaţa dispune de un parcaj subteran pentru comercianţi şi angajaţii pieţei, cu o suprafaţă de 1.966 metri pătraţi şi o capacitate de 49 autoturisme. Accesul în parcaj se face cu ajutorul a doua platforme elevatoare, situate pe străzile Amzei şi Christian Tell. Clădirea este racordată la toate reţelele de utilităţi locale, se arată în anunţul de licitaţie.

Obiectivul include o piaţa agroalimentară cu o suprafaţă de 493 metri pătraţi, una de fructe cu o suprafaţă de 324 metri pătraţi, alta de flori cu o suprafaţă de 159 metri pătraţi, raioane de vânzare pentru produse alimentare perisabile cu o suprafaţă de 155 metri pătraţi, o piaţă volantă cu o suprafaţă de 272 metri pătraţi şi alte zone publice interioare sau exterioare cu o suprafaţă de 1.605 metri pătraţi.

De asemenea, piaţa mai dispune de spaţii anexe pentru suprafeţele de desfacere a produselor agroalimentare cu o suprafaţă de 605 metri pătraţi, spaţii tehnice cu o suprafaţă de 453 metri pătraţi, spaţii de birouri administrative cu o suprafaţă de 59 metri şi vestiare, grupuri sanitare şi oficii cu o suprafaţă de 244 metri pătraţi.

Ofertele vor putea fi depuse până pe 27 decembrie.