Transnistria şi-a optimizat sistemul învăţământului

Transnistria este reprezentată de culoarea galbenă.
Transnistria este reprezentată de culoarea galbenă. (wikipedia.org)

Numărul instituţiilor de învăţământ a fost redus cu cinci, constituind în prezent 168, în cadrul optimizării sistemului învăţământului şcolar din Transnistria, a anunţat ministrul tiraspolean al educaţiei, Svetlana Fadeeva, în şedinţa extraordinară a guvernului autoproclamatei RMN. Potrivit site-ului guvernului de la Tiraspol, Fadeeva a subliniat faptul că restructurarea efectuată nu a influenţat accesibilitatea teritorială a şcolilor; "într-o serie de oraşe şi raioane mai rămân rezerve pentru continuarea optimizărilor; numărul de elevi în şcolile din republică a crescut cu 697".

Potrivit informaţiei prezentate, la Tiraspol au fost comasate şcolile medii nr. 13 şi nr.11, şcoala moldovenească nr. 22 a fost absorbită de Liceul republican teoretic moldovenesc "Dimitrie Cantemir", şcoala de cultură generală nr.10 şi şcoala serală au fost comasate. La Bender au fost comasate şcolile medii nr. 10 şi nr.11, iar şcolile nr. 1 şi nr.15 au devenit ruso-moldoveneşti. La Râbniţa geografia şi numărul de şcoli au fost menţinute în situaţia anterioară, iar la Camenca grădiniţele de copii au fost anexate la şcolile primare, şcolile de cultură generală nr.2 şi nr.4 au fost comasate.

Conform spuselor Svetlanei Fadeeva, numărul de clase se va reduce cu 100, inclusiv cu 20 - la Tiraspol, cu 19 - la Bender, cu 14 - în raionul Slobozia. Datorită acestui fapt gradul de completare a claselor va creşte, constituind în special în medie 26,2 elevi, la Tiraspol. Într-o serie de şcoli, inclusiv din Bender, admiterea în clasele superioare (a zecea) va fi suspendată.

Precizăm că hotărârea guvernului transnistrean privind optimizarea reţelei şcolare a fost aprobată în luna ianuarie, având ca scop reducerea cheltuielilor bugetare. Fadeeva declarase atunci că "criza demografică, care se menţine din anii 90, a determinat diminuarea bruscă a numărului de elevi în organizaţiile de învăţământ general".

"În ultimii 15 ani, numărul elevilor în şcoli s-a redus de la 96.5 mii la ceva mai mulţi de 46 mii, practic, de două ori. Totodată, numărul organizaţiilor de învăţământ general s-a micşorat cu doar 13 instituţii şi în acest an de studii a constituit 173. Menţinerea maximă a numărului de şcoli a condus la descreşterea gradului de completare a claselor. Cea mai mică rată de completare se atestă în raionul Camenca, unde învaţă în medie 13 elevi într-o clasă, şi în raionul Dubăsari - 14. În republică există 16 clase cu un elev înregistrat, 36 de clase cu doi elevi, 48 de clase cu trei elevi, 37 - cu cinci. În anul 2002 la un profesor reveneau 12 elevi, pe când acum - doar opt", a relevat responsabila.

Tot în anul 2013 autorităţile regiunii planifică să optimizeze numărul de angajaţi bugetari, al căror efectiv urmează să fie redus în medie cu 25% pentru a le asigura salarii decente celor rămaşi, în special, profesorilor. În Moldova optimizarea instituţiilor de învăţământ are loc pe parcursul a trei ani consecutiv.

În anul de studii 2011-2012 ţara avea 1 460 de şcoli, în timp ce în 2012-2013 - 1397. Chiar dacă numărul de şcoli primare a crescut de la 83 la 108, numărul de gimnazii s-a redus de la 829 al 767, de licee - de la 497 la 491, iar 19 şcoli medii au fost desfiinţate.