Tiraspolul doreşte să impună profesorii din şcolile moldoveneşti să plătească impozite Transnistriei

(photos.com)

Conducerea autoproclamatei RMN consideră că învăţătorii care predau la şcolile cu alfabet latin, care activează în Transnistria după curriculumul din Moldova trebuie să achite impozite în bugetul Transnistriei.

Despre aceasta a declarat miercuri ministrul de Externe din regiune Nina Ştanski, în cadrul întrevederii de la Tiraspol cu delegaţia condusă de Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale, Astrid Thors. Potrivit site-ului Ministerului de Externe din regiune, comisarul a propus să fie elaborat un mecanism, pentru a evita dubla impozitare a învăţătorilor care predau la aceste şcoli, deoarece astăzi ei sunt contribuabili ai Moldovei dar locuiesc în Transnistria.

"Oamenii care locuiesc în Bender şi în alte oraşe, şi muncesc la aceste şcoli nu se diferenţiază prin nimic de învăţătorii din şcolile vecine, care achită impozitele în bugetul Transnistriei", a spus Ştanski, subliniind că "în lume nu există ţări în care oamenii să folosească transportul, drumurile şi serviciile oferite de stat şi să nu achite impozitele".

Părţile de asemenea au discutat problemele legate de taxa de arendare a şcolilor cu predare în limba română. Potrivit Comisarului, conform evaluării experţilor internaţionali, situaţia din acest domeniu în ultimul timp s-a înrăutăţit din cauza majorării taxei de arendare.

Ministrul Educaţiei din Transnistria Svetlana Fadeeva a dezminţit acest fapt, comunicând că şcoala din Râbniţa, care se află sub jurisdicţia RM arendează clădirea de la un subiect particular, iar liceul teoretic moldovenesc din Bender până în anul 2003 a achitat arenda, însă după ce au fost efectuate lucrări de reparare s-a decis ca liceul să fie scutit de taxa de arendare pe 10 ani. În 2013 această perioadă expiră şi achitarea taxei de arendare trebuie să fie reluată. Fadeeva a numit "neîntemeiate acuzaţiile părţii moldoveneşti şi incorectă practica informării unilaterale a reprezentanţilor internaţionali".

De asemenea, ministrul consideră insuficiente măsurile întreprinse de Moldova pentru recunoaşterea documentelor transnistrene de studii. "Unicul lucru care s-a reuşit a fi obţinut este ca diploma transnistreană să nu mai fie retrasă. Acest mic succes, însă, nu soluţionează problemele persoane care pleacă să muncească şi să locuiască în alte ţări, deoarece, în aceste ţări, pentru a munci după specializare sunt nevoiţi să-şi legalizeze documente în Moldova. La momentul de faţă această procedură este ireală deoarece este practic imposibil de îndeplinit toate cerinţele părţii moldoveneşti, iar oamenii se află în impas", a spus Fadeeva. Partea transnistreană a rugat reprezentanţii OSCE să faciliteze activizarea dialogului cu Chişinău privind legalizarea documentelor.