Simpozionul Piteşti, PERT 2012

Geamul cu zăbrele al unei celule din închisoarea de la Piteşti
Geamul cu zăbrele al unei celule din închisoarea de la Piteşti (Epoch Times România)

Între 28-30 septembrie a avut loc la Piteşti cea de-a XII-a ediţie a Simpozionului ”Experimentul Piteşti- Reeducarea prin tortură”, PERT 2012.

Ca în fiecare an, evenimentul este organizat de Fundaţia Culturală Memoria - Filiala Argeş, Primăria Piteşti, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - filiala Argeş, Muzeul Judeţean Argeş, Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Institutul Român de Istorie Recentă, Bucureşti.

Evenimentul, care evocă ororile suferite de cei trecuţi prin detenţia comunistă, cu precădere prin re-educarea de la Piteşti, a constat în sesiuni de comunicări semnate de istorici, cercetători, martori ai victimelor sau în mărturii ale unora dintre victimele terorii concentraţionare comuniste.

Prin dezbaterile care au avut loc, simpozionul şi-a propus să prezinte publicului din ţară şi din străinătate, atât aspect privind experimentul criminal de re-educare prin tortură, ce s-a întâmplat după acest experiment cu supravieţuitorii şi familiile lor, cât şi teme legate de literatura de detenţie anticomunistă.

„Fenomenul” sau „Experimentul Piteşti” s-a desfăşurat între decembrie 1949 şi decembrie 1951 în mai multe închisori din România comunistă (în principal la Piteşti şi Gherla, dar şi la Canal, Târgu Ocna ori Braşov). El consta în distrugerea fizică şi morală a tinerilor închişi în penitenciare prin combinarea celor mai crude şi inumane metode de tortură fizică şi psihologică, aplicate de către alţi colegi deţinuţi. Toate acţiunile se desfăşurau exclusiv în celule, între deţinuţi, ca să dea impresia neimplicării administraţiei şi Securităţii, fapt speculat de către comunişti atunci când au înscenat trei procese legate de Piteşti. Prin torturile de tipul „experimentului Piteşti” au trecut circa 1000 persoane, dintre care au murit aproximativ 50.

Unele dintre cele mai interesante lucrări ale simpozionului sunt mărturii directe sau indirect ale crimelor comunismului asupra vieţilor şi conştiinţelor românilor, crime care n-au încetat niciodată să ne afecteze pe toţi, ca indivizi sau ca societate post-comunistă.

Titluri precum - ”Vieţi sfâşiate de urgia sovietismului” (Nonna Stavschi-Stolipin), ”Mărturii despre calvarul românilor din nordul Bucovinei” (Ilie Popescu), ”Mutaţii psihice şi abuzuri psihiatrice în cursul anchetelor politice. Cazul loturilor Arsenescu” (Constantin Vasilescu), ”Deportarea criminală în Bărăgan din anii 1951-1956. Studiu de caz: Viaţa de calvar a familiei Spijavca” (Dorela Alistar), ”Deportările masive din Basarabia în anul 1941” (Elena Postolache),”Planurile staliniste şi România, 1939-1941” (Ionel-Claudiu Dumitrescu)- sunt tot atâtea mărturii despre atrocităţile petrecute în închisorile comuniste, în beciurile securităţii, în deportări sau în viaţa de zi cu zi, în perioada comunistă.

Nicolae Videnie: ”Cine şi ce interes mai are să ascundă şi după şase decenii restul adevărurilor despre Fenomenul Piteşti?”

Au existat şi lucrări care au ridicat probleme şi dezbateri în legătură cu autenticitatea sau cu trecerea sub tăcere a unor fapte petrecute în acele perioade sumbre de strivire fizică şi psihică a individului. Un astfel de exemplu este lucrarea cercetătorului în istorie, Nicolae Videnie: ”Cine şi ce interes mai are să ascundă şi după şase decenii restul adevărurilor despre Fenomenul Piteşti?”

Au existat două lucrări care au prezentat două cazuri distincte ce pot comporta anumite paralelisme cu experimentul Piteşti: persecuţia Falun Gong din China şi experimentul Standford din SUA.

Lucrarea despre persecuţia Falun Gong - ”Fenomenul Piteşti şi ”fenomenul” Falun Gong. Subjugarea spiritului uman” - a fost prezentată de către doi jurnalişti de la Epoch Times România. Epoch Times Internaţional a fost ziarul care a făcut primele dezvăluiri despre persecuţia practicii spirituale Falun Gong în China. În cadrul lucrării, au fost prezentate în paralel cu picturile ce înfăţişau ororile la care erau supuşi deţinuţii re-educării de la Piteşti cu picturi semnate de artişti chinezi care surprind metodele bestiale de tortură la care sunt supuşi şi astăzi practicanţii Falun Gong din China: bătăi până la moarte, spânzurări, electrocutare cu bastoane electrice, arderea cu fierul sau cu ţigări aprinse, etc, torturi ce culminează cu recoltarea pe viu a organelor vitale ale practicanţilor. Toate aceste metode de tortură cât şi prelevarea forţată de organe sunt documentate prin rapoarte internaţionale de către numeroase foruri guvernamentale şi non-guvernamentale din întreaga lume.

La finalul lucrărilor simpozionului s-a adoptat o rezoluţie semnată de către toţi participanţii. Câteva dintre punctele rezoluţiei au hotărât: scoaterea însemnelor comuniste în afara legii, acces fără restricţii la arhivele publice româneşti, urgentarea acţiunilor pentru realizarea Muzeului Memorial „Experimentul Piteşti” ca parte componentă a reţelei muzeistice naţionale şi internaţionale şi susţinerea procesului de realizare a Memorialelor Deportaţilor (Baragan, etc), includerea în grilele de programe ale instituţiilor media publice a emisiunilor educative şi a filmelor documentare referitoare la represiunea comunistă în România, la orele de mare audienţă, introducerea studierii istoriei naţionale din perioada dictaturii comuniste şi „Experimentul Piteşti” în curicula de învăţământ de toate gradele în conformitate cu statutul acordat de Comunitatea Europeană, adoptarea legii lustratiei.