Revocarea judecătorilor Curţii Constituţionale pentru „pierderea încrederii” Parlamentului - declarată neconstituţională

.
. (Photos.com)

Legea care prevede instituirea posibilităţii revocării judecătorilor Curţii Constituţionale (CC) pentru „pierderea încrederii” Parlamentului a fost declarată neconstituţională. Decizia a fost luată astăzi de Curte, informează Moldpres.

Hotărârea a fost pronunţată în urma examinării unei sesizări depuse de deputaţi liberali. Prin legea contestată a fost instituită posibilitatea Parlamentului de a ridica mandatele judecătorilor Curţii Constituţionale. De asemenea, a fost limitată competenţa Curţii şi instituite termene mai restrânse pentru examinarea sesizărilor.

Autorii sesizării au pretins că, prin modificările respective, judecătorii Curţii Constituţionale au fost privaţi de inamovibilitate şi competenţele Curţii Constituţionale au fost reduse.

Curtea a menţionat că ridicarea mandatelor judecătorilor Curţii Constituţionale de către Parlament reprezintă o imixtiune nepermisă în activitatea instituţiei. Mai mult, Curtea a constatat că "este nonsens juridic ca mandatele judecătorilor Curţii Constituţionale să poată fi ridicate de Parlament în condiţiile în care nu Parlamentul desemnează toţi judecătorii Curţii"

De asemenea, Curtea a declarat neconstituţionale prevederile referitoare la instituirea unor termene restrânse de examinare a sesizărilor.

Legea a fost adoptată de Parlament la 3 mai 3013. Câteva zile mai târziu, şeful statului Nicolae Timofti a remis legea spre reexaminare deputaţilor.

Hotărârea este definitivă şi nu poate fi supusă nici unei căi de atac.