În Moldova se va începe extragerea biogazelor din deşeuri

Deşeuri
Deşeuri (Franco Origlia / Getty Images)

În Moldova se va începe extragerea biogazelor din deşeuri, potrivit unei metode noi, elaborată de savanţii moldoveni în frunte cu profesorul Victor Covaliov. Potrivit "Infotag", savantul a spus că biogazul va fi extras din deşeuri organice prin intermediul adăugării unui biostimulator.

"Din deşeurile simple pot fi obţinute 50-65% metan, iar din cele biostimulate - 90%, ceea ce este semnificativ mai mult. Adaosul bio este constituit din plante de amarant, din care se obţine o masă care este adăugată la fermentarea deşeurilor. În rezultat obţinem mai mult biometan. Acest tip de biogaz este mai ieftin de cinci-şapte ori decât cel natural, ceea ce este foarte convenabil pentru blocurile locative, întreprinderi şi transportul auto", consideră savantul.

Potrivit acestuia, în satul Fârlădeni, raionul Hînceşti, în baza unui proiect german deja au fost construite două reactoare bio cu o capacitate de 2,5 mii m3 fiecare. De asemenea, la Porumbeni deja există un teritoriu unde, de anul viitor va fi cultivat amarantul, pentru aceasta a fost alocat 1 mil. lei, din care 500 mii le-a achitat clientul, directorul "Garma-Group" Tudor Ungureanu, iar restul 500 mii - statul.

"Pentru ca amarantul să se maturizeze este nevoie de şase - nouă luni, după acea îl vom putea folosi. După pornirea reactoarelor de la Fârlădeni vom putea extinde practica biogazului prin toată Moldova. Oamenii trebuie să ştie că această metodă funcţionează, iar România, Ucraina şi SUA deja şi-au exprimat interesul faţă de acest sistem, după ce l-am prezentat în cadrul câtorva expoziţii internaţionale", a comunicat Covaliov.

"În Moldova sunt multe deşeuri din care putem extrage multe substanţe folositoare. Avem asupra ce lucra, de asemenea, am găsit o metodă de curăţire a hidrogenului de bioxidul de carbon, obţinând astfel hidrogen din deşeuri. Dar pentru construirea reactorului şi pentru multe altele este nevoie de investiţii, până când UE ne-a oferit 17 mii de euro pe o perioadă de 2 ani, dar avem nevoie de 25-30 mii pe an", a spus profesorul.

Inovativitatea deciziilor tehnice, elaborate de autori la nivel mondial include în jur de 20 de patente pentru invenţii, făcându-le competitive faţă de invenţiile similare de peste hotare.

"Invenţiile moldoveneşti în domeniul energeticii de hidrogen sunt decernate cu medalii de aur la saloanele internaţionale de invenţii şi inovaţii. Cercetătorii au soluţionat partea tehnică, iar uzina din Chişinău "Alimentarmaş" este gata să preia documentaţia de construcţie şi să construiască staţia experimentală pentru a testa efectivitatea inovaţiei, pentru care sunt invitaţi organizaţiile şi investitorii interesaţi.

Victor Covaliov este un profesor al Universităţii de Stat a Moldovei, în vârstă de 77 de ani. Deţinătorul a peste 350 de patente pentru invenţiile sale.