Experţi: Proiectul legii băncilor moldoveneşti conţine o serie de riscuri

Guvernul RM a aprobat şi a prezentat spre examinare Parlamentului proiectul noii legi privind activitatea băncilor. Experţii consideră că actul normativ încă ar conţine ambiguităţi şi prevederi ce se contrazic cu legislaţia în vigoare.
Banca Naţională a Moldovei
Banca Naţională a Moldovei (facebook.com)

Experţii de la Asociaţia Obştească Centrul pentru Iniţiative Europene „EuroPass” (Europasscenter) constată că Republica Moldova este unica ţară europeană ce aplică principii bancare vechi de 30 de ani, iar proiectul legii privind activitatea băncilor elaborat de către Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi aprobat recent de către Guvernul de la Chişinău în contextul măsurilor de reformare a sectorului bancar, dar şi transpunerii directivelor europene asumate prin Acordul de Asociere cu UE, ar conţine o serie de riscuri ce pot genera abuz şi corupţie. De asemenea experţii atenţionează că unele prevederi ale actului normativ menţionat ar fi contrare legislaţiei în vigoare.

Prevederi legale rupte de realitate

”Chiar dacă proiectul a venit din raţiunea racordării la legislaţia comunitară, la promovarea proiectului, BNM nu a respectat prevederile Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară şi nu a întocmit “tabelul de concordanţă, folosit pentru a demonstra compatibilitatea unui act normativ naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul pe întreg parcursul circulaţiei, până la adoptarea sa, după caz, de către Guvern sau Parlament fiind mult mai dificil de înţeles trasabilitatea preluării directivelor respective în legislaţia naţională”, notează experţii Europasscenter potrivit unei analize.

Saltul băncilor moldoveneşti de la Basel I la Basel III, pentru a ţine pasul

Lipsa de capacitate a autorităţilor din trecut de a fi în pas cu rigorile internaţionale face ca, acum, Moldova să sară direct de la principiile Basel I valabile la moment, la principiile Basel III. Astfel, proiectul legii vine cu propunerea ca băncile să aibă un capital intern care, în funcţie de riscurile la care sunt sau pot fi expuse, este adecvat ca distribuţie, calitate şi cantitate. De asemenea, „băncile vor aplica strategii şi procese de evaluare şi menţinere a caracterului adecvat al capitalului lor intern. Aceste reguli fac parte din Pilonul II din Standardele Basel III şi, indiscutabil, vor fi o noutate pentru supraveghetor şi băncile din Republica Moldova”.

Riscuri de abuzuri şi corupţie în cazul intereselor convenabile BNM

Potrivit expertizei Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), proiectul noii legi privind activitatea băncilor ar conţine norme ce ar legaliza dreptul BNM de a comite abuzuri prin ”imixtiunea în politică de remunerare a băncilor” şi prin ”formulări ambigui şi neclare referitor la motivele de respingere a cererii de acordare a licenţei”. În aceste cazuri riscurile ar decurge din faptul că „în dependenţă de interesele promovate, vor fi create condiţii adaptate respectivelor interese, iar tragerea la răspundere a persoanelor ce au întreprins asemenea acţiuni va fi imposibilă, pe motiv ca norma legalizează comiterea unor asemenea abuzuri”.

BNM vrea să aplice sancţiuni din cauza lipsa de încredere în justiţie

Potrivit proiectului legii, BNM ar vrea ca propriile decizii de oportunitate să reprezinte un adevăr absolut fiind identificată tentativa de a deroga de la prevederile Legii privind contenciosul administrativ, fiind atribuit „abuziv dreptul BNM de a fi unica autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale privind aplicarea sancţiunilor, măsurilor sancţionatoare şi a altor măsuri, ceea ce va prejudicia desfăşurarea unui proces de judecată echitabil”.

”Privit din altă perspectivă, dorinţa BNM de a fi “singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate” arată în mod indirect şi lipsa de încredere în sistemul de justiţie din Republica Moldova. Or, BNM a avut în trecut experienţe prin care anumite acţiuni şi decizii ale sale au fost sabotate prin decizii dubioase ale instanţelor judecătoreşti”, au adăugat autorii analizei precizând că pe de altă parte, înăsprirea sancţiunilor pentru responsabilii şi deţinătorii de interese cheie din bănci în cazul încălcărilor este una necesară dacă se ia în considerare faptul că în contextul ”furtului miliardului” şi a altor scheme cu utilizarea creditelor bancare în cele mai multe cazuri cei care au admis fărădelegile au reuşit să scape basma curată.

Lipsa şi excesul de reglementare urmează a fi echilibrat

În concluzie, experţii notează că deşi necesar, proiectul promovat de BNM are mai multe ambiguităţi şi prevederi pe contrasens cu legislaţia în vigoare ce riscă să afecteze setarea unor reguli de joc corecte în sectorul bancar moldovenesc. Însă până la adoptarea finală a actului normativ, lucrurile ar mai putea fi ajustate, cei responsabili fiind obligaţi să impună mai multă claritate şi să găsească un optim rezonabil între lipsa şi excesul de reglementare.