DIICOT: Propunerile lui Toader nu satisfac exigenţele Directivei UE privind confiscarea extinsă

Propunerile Ministerului Justiţiei de modificare a Codurilor penale nu satisfac exigenţele Directivei UE privind confiscarea extinsă, a atras atenţia DIICOT.
Tudorel Toader(Ministrul Justitiei),
Tudorel Toader(Ministrul Justitiei), (Florin Chirila/Epoch Times)

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a înaintat Ministerului Justiţiei observaţiile şi propunerile formulate pe marginea proiectului de lege care vizează modificarea Codurilor penale, demers ce urmăreşte punerea lor în acord cu deciziile Curţii Constituţionale, precum şi a iniţiativei privind transpunerea directivei europene privind confiscarea extinsă.

Analiza a fost întocmită pe baza consultării întregului corp de procurori din cadrul structurii.

Pe lângă comentariile şi observaţiile de natură tehnică formulate pe marginea textelor de lege propuse pentru conformarea cu deciziile Curţii Constituţionale, DIICOT a remarcat şi necesitatea de a implementa şi alte modificări legislative ca efect al unor alte decizii ale Curţii Constituţionale.

Având în vedere că demersul Ministerului Justiţiei este motivat de necesitatea modificărilor consecutive deciziilor Curţii Constituţionale, pe de o parte, dar şi a alinierii legislaţiei penale la standardele impuse de Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, pe de altă parte, considerăm important să facem următoarele precizări:

"Faţă de proiectul de lege analizat am apreciat necesar să accentuăm că, în opinia noastră, modificările legislative propuse, dacă vor fi adoptate în cele din urmă în forma conţinută în proiect, nu vor fi de natură să satisfacă exigenţele implementării Directivei 2014/42/UE A Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la instituţia confiscării extinse, fiind introduse limitări şi condiţionări suplimentare faţă de standardele UE în materie.

Aşa cum am arătat şi în materialul comunicat Ministerului Justiţiei cu această ocazie, ca şi în comunicările noastre din ultimii doi ani cu Ministerul Justiţiei, apreciem că întreaga reglementare naţională privind confiscarea produsului infracţiunii, consacrată în principal în prevederile legate de "confiscarea specială" şi "confiscarea extinsă", aşa cum sunt acestea reglementate în Codul penal şi Codul de procedură penală în vigoare, reclamă o intervenţie legislativă cuprinzătoare.

Apreciem demersul necesar pentru a alinia sistemul naţional de reglementare în materia confiscării produsului infracţiunii la standardele internaţionale şi a spori eficienţa sistemului de drept penal românesc cu privire la deposedarea infractorilor de produsul infracţional."