Muzeul Louvre deschide două săli de expoziţie cu opere de artă furate de nazişti

Muzeul Louvre din Paris, Franţa
Muzeul Louvre din Paris, Franţa (Pixabay.com)

În două săli noi ale Muzeului Louvre din Paris sunt expuse 31 de lucrări de artă furate de nazişti în timpul celui de al doilea război mondial.

În mod normal, muzeele de artă expun obiecte rare şi opere de neînlocuit ale marilor maeştri ce au evoluat de-a lungul istoriei. În timp ce multe dintre aceste opere expuse în muzee cunoscute au fost împrumutate sau donate, unele dintre ele însă, au o istorie foarte întunecată.

În perioada ororilor celui de-al doilea război mondial, naziştii au confiscat nenumărate opere de artă de la evreii ce urmau să ajungă în lagărele de concentrare. O mare parte dintre aceste opere de artă au supravieţuit dar nu au mai fost restituite niciodată proprietarilor de drept.

Acum, Muzeul Louvre, unul dintre cei mai mari deţinători de opere de artă salvate după căderea Germaniei naziste, încearcă să regleze lucrurile. Drept urmare, marele muzeu parizian a decis să deschidă două noi săli de expoziţii, unde sunt expuse aceste nepreţuite lucrări de artă confiscate de la evrei de către Germania nazistă.

După 73 de ani, Louvre face un efort pentru ca aceste opere valoroase să revină familiilor de la care au fost luate. Un total de 31 de picturi sunt expuse permanent în celebrul muzeu.

Lucrări istorice importante ca: Mona Lisa, Venus din Milo şi Codul juridic al lui Hammurabi atrag la Louvre milioane de iubitori de artă. Vizitatorii muzeului şi-au exprimat susţinerea pentru acestă iniţiativă.

"Aceste picturi nu ne aparţin. Muzeele arătau adesea ca nişte prădători în trecut, dar scopul nostru este de a le returna”, a declarat Sebastian Allard, directorul Departamentului de pictură al Muzeului, pentru Associated Press prin Yahoo.

Peste 45.000 de opere au fost returnate proprietarilor de drept, dar mai mult de 2.000 rămân încă nerevendicate.

În timp ce un număr mare de opere de artă au fost returnate familiilor evreieşti care au fost iniţial proprietarii acestora, procesul de restituire a încetinit. Majoritatea operelor de artă au fost redate după război şi numai 50 de lucrări după 1951. Louvre deţine un total de 296 de opere confiscate şi a promis că le va returna.

”Marea majoritate a operelor recuperate au fost jefuite de la familiile evreieşti în timpul celui de-al doilea război mondial. Beneficiarii pot vedea aceste opere de artă, apoi [....] le pot solicita în mod oficial.”

În muzeu, operele de artă recuperate de autorităţile franceze trebuie să fie etichetate ca ”MNR”, iniţiale în limba franceză pentru Naţional Museum Recovery.

”A trebuit să atragem atenţia asupra problemei şi să sensibilizăm publicul”, a declarat Allard. Celor care pretind că o piesă de artă aparţine familiei lor, li se va cere să demonstreze acest lucru şi să prezinte dovezile necesare.

"Indiferent cât de generos este muzeul prin încercarea de a le returna, se iau măsuri pentru a ne asigura că operele nu ajung în mâinile unor oportunişti. Cei ce pretind o lucrare, vor fi rugaţi să prezinte fotografii, dovezi de primire a plăţii sau mărturii de primă mână", a mai precizat el.

Aceasta este o sarcină grea şi anevoioasă, având în vedere timpul scurs. Sebastian Allard recunoaşte că testarea proprietăţii poate dura ani. Deocamdată, în cele două săli de expoziţii din Muzeul Louvre se găsesc cele mai scumpe opere ”pierdute şi găsite” de pe planetă.

Este de apreciat acest gest minunat al celebrului muzeu de a returna lucrările furate în trecut, chiar dacă drumul pe care îl au de parcurs adevăraţii proprietari pentru a intra din nou în posesia lor pare să fie unul destul de lung si anevoios.

Nu ocoliţi Muzeul Louvre dacă ajungeţi la Paris şi admiraţi cele 31 de opere de artă ce sunt expuse permanent în cele două săli nou înfiinţate.