Datini de 8 şi 9 Gerar

Iarna
Iarna (Epoch Times România)

După cum se ştie, marile sărbători ale schimbului între ani s-au încheiat. Totuşi, la 8 Gerar unii români mai ţin o sărbătoare, neştiută majorităţii, anume Ziua Moaşei, fără să se mai cunoască obiceiurile legate de ea.

Cercetând cultura geto-dacică, am întâlnit două sintagme care ar putea explica enigmatica sărbătoare românească, anume MOS-TENOI ”Preţuirea (Stră-)moşilor” (cf. român. moş; slav. ţena ”preţ”; român. a moşteni; mejdină) şi MOESIA ”A (Stră-)moşilor”. Ultima putea fi înţeleasă şi ca MO-E-SIA ”Care este sus; Care are putere; Care este priceput” (cf. rom. mă; e; a sui; moşie; moaşă).

Aşadar, această sărbătoare din străvechime putea fi a Moşilor de Iarnă, precum încă mai sunt şi Moşii de Primăvară, de Vară şi de Toamnă, prilej pentru fiecare de a-şi aduce aminte de străbuni şi de a le face pomeni pentru a le fi bine pe Celălalt Tărâm.

În acest an, la 8 Gerar, în România Mare s-ar fi ţinut târguri de vite la: Ruşeţu – judeţul Brăila; Siret; Gura Humorului; Zastavna – jud. Cernăuţi; Ispas – jud. Storojineţ; Jadova – jud. Storojineţ; Bujor – jud. Chişinău; Vorniceni – jud. Chişinău; Vertiujeni, Năduşita şi Briceva – jud. Soroca; Bălţi; Chişcăreni şi Sculeni – jud. Bălţi; Noua Suliţă şi Briceni – jud. Hotin; Ignăţei şi Perisecina – jud. Orhei; Sukirti-Kitai – jud. Ismail; Staro-Cazaci, Tarutina şi Divizia – jud. Cetatea Albă.

Tot în acest an, la 9 Gerar, ar fi avut loc târguri de vite în următoarele localităţi: Coţmani – jud. Cernăuţi; Seletin – jud. Rădăuţi; Ciudei – jud. Storojineţ; Chişinău; Soroca; Cotiugenii Mari şi Arioneşti – jud. Soroca; Mălineşti – jud. Hotin; Teleneşti – jud. Orhei; Cinisăuţi – Orhei; Abaclâdjaba – jud. Tighina; Mingir – jud. Cahul.