Numărul pensionarilor din R. Moldova creşte. Tot mai puţine persoane contribuie la bugetul asigurărilor sociale [studiu]

Pentru a avea certitudinea că pe viitor în R. Moldova pensiile vor fi achitate la timp şi total, trebuie să fie stimulată crearea locurilor de muncă decente pentru ca tinerii să nu mai plece din ţară, afirmă Sergiu Sainciuc.
Pensionară din R. Moldova munceşte la piaţă
Pensionară din R. Moldova munceşte la piaţă (facebook.com/valentina ursu)

Sistemul de pensionare din Republica Moldova, la trei ani de la reformă, nu are sustenabilitate financiară pe termen lung. Potrivit opiniilor unor experţi de la Chişinău, din cauza îmbătrânirii populaţiei şi a migraţiei forţei de muncă, peste câţiva ani există riscul ca tot mai puţine persoane să contribuie la bugetul asigurărilor sociale.

În cadrul unei dezbateri publice, Nelea Rusu, autor al studiului privind rezultatele a trei ani de reformă a menţionat că noul sistem de acordare a pensiilor a adus condiţii şi modalităţi noi de pensionare şi de calculare a beneficiilor, valorizare şi recalcularea pensiilor, dar principiile de asigurări sociale au rămas nemodificate. Nu s-a revenit la obligativitatea asigurării sociale a persoanelor fizice care sunt proprietari sau arendaşi de terenuri care acum benevol plătesc asigurările sociale, dar nu vor întruni condiţiile stagiului de cotizare, deoarece nu participă activ la asigurarea socială.

Oleg Tofilat, coautor al studiului, a remarcat că salariul mediu creşte, numărul de salariaţi este cam acelaşi, se micşorează economia tenebră, a crescut şi vârsta de pensionare, însă contribuţiile la asigurările sociale s-au micşorat. Numărul pensionarilor creşte, oamenii migrează şi deja se constată că nu are cine forma bugetul asigurărilor sociale.

Sergiu Sainciuc, autor al studiului, a menţionat că, acum trei ani, când se realiza reforma, coeficientul salariat-pensionar era de unu la unu. În prezent, potrivit noilor date ale Biroului Naţional de Statistică, coeficientul este şi mai mic.

În opinia lui Sergiu Sainciuc, trebuie lărgită baza fiscală, pentru a avea siguranţa că pensiile vor fi achitate la timp şi în mărime deplină şi pe viitor. „Acesta este viitorul nostru. Trebuie să stimulăm rămânerea în ţară a tinerilor, să creăm locuri de muncă decente.”

Legea privind reforma sistemului de pensii, aprobată în 2016, stabileşte o nouă formulă de calcul al pensiilor. Aceasta prevede egalarea vârstei de pensionare (63 de ani) şi a stagiului de cotizare (34 de ani) al femeilor cu cel al bărbaţilor. Pensia anticipată pentru limită de vârstă poate fi solicitată cu trei ani mai devreme dacă stagiul de cotizare este îndeplinit.