Yan Liben, artistul care a pictat divin

Yan Liben, artistul care transforma obiecte
Yan Liben, artistul care transforma obiecte (Ilustraţie de Catherine Chang / Epoch Times)

Yan Liben (601-673) a fost un artist faimos în timpul dinastiei Tang. Picturile sale au reprezentat în mare parte poveşti taoiste şi budiste, personaje, peisaje, precum şi cai şi căruţe, dar personajele sale budiste şi taoiste au fost operele sale cele mai cunoscute.

El era priceput şi la portrete. Portretele împăraţilor şi cancelarilor desenate de el erau foarte profunde şi realiste. El a desenat corpul înalt şi voinic al împăratului şi ochii săi care exprimau hotărârea. El a folosit scheme simple pentru a prinde poziţia şi gestica împăratului. Cât priveşte reprezentarea cancelarilor, el i-a portretizat plini de viaţă, fiecare având propria formă, aspect, vestimentaţie, vârstă şi expresie facială.

Pictura intitulată "Împăratul Taizong primeşte un ambasador al Tibetului în audienţă" este una din cele mai importante lucrări ale lui Yan Liben. Acesta îl reprezenta pe regele Imperiului Tibetan, care admira sistemul administrativ al dinastiei Tang şi care a trimis soli în capitala Chang'an pentru a propune o alianţă prin căsătorie, în scopul menţinerii unei păci de lungă durată între tibetani şi dinastia Tang. Împăratul Taizong a primit solia cu mare bucurie. Pictura reprezenta scena în care Împăratul Taizong a primit solii. Într-o parte a picturii se observă Împăratul aşezat pe tronul imperial, înconjurat de doamnele de la curte.

În cealaltă parte a picturii, trimişii erau conduşi de un maestru de ceremonii la împărat pentru audienţă. Portretul a înfăţişat cu succes înţelepciunea şi bucuria împăratului şi admiraţia trimişilor celuilalt împărat.

Acesta a descris cu claritate atitudinea adecvată a persoanelor cu statut, naţionalitate şi identitate diferite. Pictura nu are un fundal. Prin desene simple şi directe, Yan Liben a înregistrat un important eveniment istoric dintre chinezi şi tibetani. Această operă are o valoare sporită din punct de vedere istoric şi artistic.

Alte picturi celebre ale lui Yan Liben includ "Aspectul autentic al lui Taizong" şi "Douăzeci şi patru oficiali cu contribuţii remarcabile pentru Cabinetul Lingyan", în acestea fiind portretizat împăratul Taizhong din dinastiei Tang şi oficialii lui. Ele au fost considerate drept apoteoze ale picturii.

Yan Liben a moştenit tradiţiile minunate ale artei antice şi le-a dezvoltat pe parcursul vieţii. Lucrările sale se remarcă prin contururi ferme şi culori neobişnuite. Persoanele din picturile sale sunt bine reprezentate, iar abilităţile sale au depăşit nivelul anticilor. El a fost admirat pentru că picta divin şi deţine o poziţie importantă în istoria picturii chineze.