Sindicaliştii din penitenciare: Pentru 57.000 de lei pe lună, Toader se luptă pentru bunăstarea infractorilor

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor i-a dat o nouă replică ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care a venit, pe Facebook, cu o serie de precizări privind salarizarea angajaţilor din sistem.
Tudorel Toader
Tudorel Toader (Epoch Times România)

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a acuzat miercuri, prin vocea preşedintelui său Sorin Dumitraşcu, faptul că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, este "în flagrant delict de ipocrizie", "citează din legi îngheţate", în timp ce este plătit lunar "cu echivalentul salariilor a 22 de agenţi de penitenciare".

"Ministrul Justiţiei postează pe Facebook o serie de posibile salarii şi drepturi de natură salarială pe care personalul din penitenciare le-ar putea avea în 2022, dacă acestea n-ar fi îngheţate prin ordonanţe de urgenţă precum recentul OUG 114/2018. Ceea ce are legătură directă cu una dintre revendicările angajaţilor nemulţumiţi. De ce? Pentru că astăzi, în 2019, situaţia este fundamental diferită, agenţii de penitenciare, de exemplu, corp profesional dominant în penitenciare, primesc un salariu de bază la nivelul salariul minim pe economie, iar sporurile şi majorările la care face referire ministrul se aplică pe bază de pontaj şi în funcţie de condiţiile efective de lucru", a transmis FSANP.

Sporurile în penitenciare, condiţionat de expunerea la riscuri

"De exemplu, pentru angajaţii penitenciarelor care lucrează noaptea, se acordă spor de noapte, ca pentru toţi angajaţii din România. Pentru cei care fac ore suplimentare, acestea se plătesc, din martie 2018 şi doar în urma unor proteste de stradă. Restanţa de peste 1 milion de ore suplimentare, din anii trecuţi, rămâne neplătită. Cei care lucrează cu deţinuţi bolnavi de HIV-SIDA primesc, pe o perioadă limitată de timp, sporul corespunzător, dacă sunt în contact direct cu deţinuţii bolnavi.

Sporurile pentru condiţii de risc şi efort suplimentar se aplică tuturor categoriilor profesionale nu doar personalului din penitenciare, iar beneficii precum: asistenţa medicală pentru care angajaţii din penitenciare cotizează, locuinţe de serviciu - care nu s-au mai acordat în ultimii 10 ani ori decontarea cheltuielilor de transport pentru agenţii şi ofiţerii detaşaţi ori mutaţi, în interes de serviciu, în alte localităţi decât cele de domiciliu, nu au nimic ieşit din comun."

Tudorel Toader, "în flagrant delict de ipocrizie"

"Ipocrizia demersului ministerial este însă remarcabilă. Ministrul Tudorel Toader încasează la momentul actual de la Stat peste 57.000 de lei sub formă de salarii, pensii şi alte beneficii; echivalentul salariului a 22 de agenţi de penitenciare cu experienţă, care lucrează cu deţinuţi în condiţii improprii şi de risc pentru viaţă şi sănătate.

Diferenţa este că pentru 57.000 de lei ministrul Toader 'se luptă' pentru bunăstarea şi eliberarea infractorilor, iar cei 22 de agenţi de penitenciare, care împreună valorează salarial cât un sinecurist de partid, protejează în fiecare zi comunitatea de criminali, tâlhari, violatori şi hoţi."

***
Pentru conformitate ataşăm un fluturaş de salariu pentru un agent de penitenciare din sectorul operativ. Salariu net = 2022 lei. Pentru comparaţie salariul mediu net pe economie este de 3020 lei."

Ce a postat Toader pe Facebook

"O simplă informare privind salarizarea din ANP… dar să nu facem comparaţie cu drepturile salariale şi sporurile celor ce nu le au!

I - Potrivit Legii nr. 153/2017, salariile de funcţie pentru funcţionarii publici cu statut special pentru anul 2022, se prezintă conform tabelului:

5.791 lei (minim) - 6.844 lei (maxim) – comisar şef de penitenciare;
5.212 lei (minim) - 5.528 lei (maxim) – comisar de penitenciare;
4.819 lei (minim) - 5.110 lei (maxim) – subcomisar de penitenciare;
4.561 lei (minim) - 4.819 lei (maxim) – inspector principal de penitenciare;
4.302 lei (minim) - 4.561 lei (maxim) – inspector de penitenciare;
4.087 lei (minim) - 4.259 lei (maxim) – subinspector de penitenciare;
3.950 lei (maxim) – subinspector debutant de penitenciare;
4.173 lei (minim) – 4.259 lei (maxim) – agent şef principal de penitenciare;
3.900 lei (minim) – 4.087 lei (maxim) – agent principal de penitenciare;
3.610 lei (maxim) – agent de penitenciare debutant.

Conform art.38 din Legea –cadru nr.153/2017 prevederile acesteia se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017 […].

II - La salariul de funcţie astfel stabilit, se adună următoarele elemente salariale:
- Salariul gradului deţinut;
- Salariul de comandă cuprinsă între 10-25%, dacă este cazul.

III - La salariul funcţiei de bază de adaugă sporurile prevăzute în mod expres de Anexa nr. VI a Legii cadru nr.153/2017, care rămân în cuantumul de la 31 decembrie 2018.
- 15% (până la) spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;
- 30% (până la) sporul pentru muncă cu grad ridicat de risc sau, după caz, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie, efectuarea;
- 15% (până la) din salariul de funcţie corespunzător spor pentru condiţii grele de muncă timpului lucrat la locurile de muncă respective.

IV - Potrivit Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din ANP, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, au dreptul la:
- 2.002,03 - 2.051,51 lei/an - uniformă şi echipament specific;
- 11.680 lei/an (32 lei/zi) - alocaţii pentru hrană;
- asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului****) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;
- locuinţe de serviciu şi de intervenţie gratuite, în condiţiile legii, în baza documentelor justificative prezentate;
- 50% (până la) din venitul net realizat lunar pentru compensarea lunară a chiriei, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii, în funcţie de venitul net realizat pe beneficiar-agenţi şi ofiţeri;
- decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km;
- decontarea cheltuielilor de transport, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în baza documentelor justificative prezentate.

PS: Sumele prezentate sunt cele din reglementările în vigoare, reglementari care sunt publice !!!"