Ochiul Saharei sau Structura Richat, o formaţiune geologică misterioasă (video)


Structura Richat din Deşertul Sahara, în Mauritania
Structura Richat din Deşertul Sahara, în Mauritania (NASA Goddard Space Flight Center)

Structura Richat este o caracteristică geologică unică a Deşertului Sahara, în Mauritania, care a atras atenţia încă de la primele misiuni spaţiale, deoarece pare a fi un glob ocular în întinderea monotonă a deşertului.

De la distanţă, aspectul general este acela al unei mari spirale, ca un gigant amonit în deşert, sau a unui glob ocular. Structura, cu un diametru de aproximativ 50 de kilometri, a devenit un punct de reper pentru misiunile spaţiale. Cu decenii în urmă se considera a fi rezultatul căderii unui meteorit, datorită formei sale circulare, dar, mai multe studii au arătat că, de fapt, este o structură simetrică a unui dom anticlinal, erodat timp de milioane de ani şi care ne prezintă nucleul său.

Centrul structurii este alcătuit din roci de carbonaţi (calcar şi dolomit) datând din Proterozoic până la Ordovician, care conţin lacune silicioase, cauzate de dizolvare şi colaps carstic ce a pătruns prin digurile inelare de bazalt, kimberlite şi roci vulcanice alcaline din Cretacic (a treia şi ultima perioadă a erei mezozoice, caracterizată prin depuneri de masive calcaroase, prin fauna dominată de reptile, iar flora prin gimnosperme).

Nici unul dintre studiile efectuate nu au identificat dovezi ale impactului unui meteorit (metamorfism de impact). Structura şi nucleul său de lacune sunt interpretate ca fiind o expresie superficială a unui complex magmatic alcalin de vârstă Cretacică, care a afectat rocile mai vechi dând naştere unei umpluturi carstice de origine hidrotermală.