Încălzirea globală este „periculoasă pentru jumătate din plante şi o treime din animale"

(Photos.Com)

Supravieţuirea a jumătate din speciile celor mai populare plante de pe planetă şi o treime din cele mai comune specii de animale sunt în primejdie, se deduce din rezultatele unei cercetări ştiinţifice publicate în secţiunea Climate Change a revistei „Nature”.

Cauza acestei "pierderi a biodiversităţii", potrivit cercetătorilor se va întâmpla din cauza încălzirii globale, până la sfârşitul secolului.

În primul rând, una dintre cauzele cele mai semnificative recunoscute este reducerea, sau, în unele cazuri, dispariţia habitatelor lor naturale, în care se nasc aceste specii şi rase. Aşa cum explică oamenii de ştiinţă, dacă nu vom interveni cu politici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, temperatura globală în 2080 va fi cu 4 grade Celsius peste cea a erei pre-industriale. Şi la acea dată, lumea animală şi vegetală s-ar putea să nu mai fie la fel cu cea pe care am cunoscut-o noi.

"Ceea ce diferenţiază studiul nostru comparativ cu multe alte studii efectuate până acum, este că în timp ce atenţia este, de obicei, axată pe dispariţia speciilor rare sau a celor care sunt deja pe cale de dispariţie, noi am investigat efectul schimbărilor climatice chiar asupra celor mai cunoscute specii, scrie Rachel Warren, un om de ştiinţă din cadrul Departamentului de studii de mediu de la Universitatea din East Anglia şi care este şef de cercetare. Cercetarea noastră arată că schimbările climatice vor reduce biodiversitatea, chiar în detrimentul celor mai comune specii răspândite în lume. Şi dispariţia lor este o problemă uriaşă, dacă avem în vedere că, chiar numai prin reducerea acestora pur si simplu s-ar conduce la prăbuşirea ecosistemului".

Un colaps explică de asemenea necesitatea cercetării, care ar produce un efect de undă cu impact economic violent din cauza modificărilor de paradigme agricole, a apei şi unei reduceri cantitative şi calitative a aerului respirat.

Zonele cele mai afectate ar fi Africa Subsahariană, America Centrală, Amazon şi Australia, pe locul al doilea, de asemenea, partea de nord a Africii, Europa de Sud-Est şi Asia Centrală. Ca o consolare parţială, oamenii de ştiinţă scriu că o reducere a emisiilor nocive cu 5% pe an din 2016 (sau cel puţin până în 2030) ar permite plantelor şi animalelor de a obţine o jumătate de secol de viaţă, în care ar învăţa să se adapteze la noul mediu. În acest caz, pierderea inevitabilă a spaţiului lor de viaţă ar fi cel puţin redusă la jumătate.

Cercetarea se bazează pe analiza a peste 50 mii de specii de plante şi animale, iar rezultatele arată că doar 4% din speciile de animale - şi nu de plante – ar beneficia de temperatură. Dimpotrivă, 34% din animale şi 57% din plante nu vor mai avea habitatul lor natural. Cu implicaţii evidente pentru rasa umană. "Populaţia umană este total dependentă de ecosistemul în care trăieşte şi pierderea atât de răspândită a biodiversităţii la nivel global este de natură de a sărăci serviciile ecosistemice pe care se bazează viaţa umană - continuă Rachel Warren -. Aceste specii comune de plante şi animale sunt esenţiale pentru purificarea apei şi a aerului, pentru a preveni inundaţiile, serveşte ca nutrienţi pentru solul dedicat pentru agricultură şi pentru a asigura ciclurile - toate lucrurile pe care le considerăm normale, dar care nu sunt normale deloc, şi pe care noi le facem să dispară".