Deputaţi de la Chişinău vor sancţionarea cazurilor de violenţă împotriva profesorilor din partea elevilor sau părinţilor

Cadrele didactice vor fi obligate să comunice imediat orice caz de abuz, violenţă fizică sau verbală asupra lor sau a colegilor din partea elevilor, studenţilor, părinţilor şi altor persoane.
Justiţie
Justiţie (facebook.com)

Cazurile de violenţă împotiva profesorilor din partea elevilor sau părinţilor urmează a fi sancţionate. Comisia juridică, numiri şi imunităţi va propune plenului Parlamentului de la Chişinău aprobarea unei iniţiative legislative de completare a Codului Educaţiei, Codului penal şi Codului contravenţional.

”Având în vedere semnalarea, în ultima perioadă de către cadrele didactice, a numeroaselor cazuri de violenţă şi ameninţări exercitate în cadrul instituţiilor de învăţământ, inclusiv asupra profesorilor, s-a considerat că este iminentă operarea unor completări ale legislaţiei relevante”, menţionează autorii iniţiativei legislative în nota informativă la proiect.

Potrivit proiectului, acţiunile de violenţă asupra cadrelor didactice vor fi calificate ca fiind acţiuni de huliganism şi vor fi pedepsite cu amenzi de până la 68 000 lei sau cu închisoare de până la 5 ani.

Totodată, acţiunile de huliganism nu prea grave, adică acostarea jignitoare în locuri publice a personalului didactic, vor fi sancţionate cu amenzi de până la 3 000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 60 de ore.

Urmează a fi completat şi Codul Educaţiei. Printre principiile fundamentale ale educaţiei se vor regăsi principiul non-violenţei in procesul de educaţie şi principiul protecţiei şi securităţii personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific.

Cadrele didactice vor fi obligate să comunice imediat despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, violenţă fizică sau verbală asupra lor sau a colegilor din partea elevilor, studenţilor, părinţilor şi altor persoane.

Totodată, elevii şi părinţii vor fi obligaţi să manifeste respect faţă de cadrele didactice, să nu admită cazuri de violenţă, să comunice orice caz suspect sau confirmat de violenţă.

Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului.