Comisia Internaţională a Juriştilor: CSM din R. Moldova a devenit un instrument de presiune şi ameninţare asupra judecătorilor

Judecătorii din RM trăiesc cu teama de a-şi exprima opinia despre sistem şi de a fi urmăriţi penal doar pentru pronunţarea unei hotărâri contrare dorinţelor procuraturii sau celor de la putere, afirmă Comisia Internaţională a Juriştilor.
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii (Epoch Times România)

Comisia Internaţională a Juriştilor (ICJ) constată că Republica Moldova are restanţe mari în ceea ce priveşte un sistem judecătoresc independent funcţional, iar influenţa politicului asupra justiţiei este foarte puternică.

„Independenţa sistemului judecătoresc este departe de a fi obţinută în Moldova. Sunt necesare reforme legislative, dar mai mult decât atât, este necesară o schimbare a mentalităţii şi a culturii de lucru a judecătorilor înşişi, care trebuie să protejeze şi să promoveze independenţa judiciară în munca lor”, a declarat Massimo Frigo, consilier juridic principal în cadrul programului ICJ pentru Europa şi Asia Centrală la prezentarea, miercuri, a Raportului misiunii ICJ în cadrul proiectului implementat de Centrul de Resurse Juridice.

ICJ s-a declarat îngrijorată de constatările conform cărora Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în loc să-şi îndeplinească rolul crucial de apărare a independenţei sistemului judecătoresc şi a celei individuale a judecătorilor, a devenit un instrument de presiune asupra magistraţilor şi o ameninţare la independenţa lor.

„În timpul misiunii noastre, am auzit mărturii şi relatări despre judecători care deseori trăiesc în stare de frică: frica de a-şi exprima opinia despre situaţia din sistemul judecătoresc, şi frica urmăririi penale doar pentru pronunţarea unei hotărâri contrare dezideratelor procuraturii sau ale oamenilor de la putere”, a adăugat Massimo Frigo.

În concluzie, ICJ a ţinut să sublinieze că realizarea independenţei judiciare în R. Moldova necesită o schimbare de atitudine faţă de sistemul judecătoresc din partea executivului, a altor ramuri ale puterii de stat şi din partea mediului privat, dar, cel mai important, din partea judecătorilor înşişi.

Mai mult, membrii Comisiei au recomandat printre altele ca organele de guvernare ale sistemului judecătoresc şi orice instituţie din R. Moldova în limitele competenţei, să facă tot posibilul pentru a încuraja, în mod activ şi public, judecătorii să nu se teamă să-şi îndeplinească atribuţiile profesionale în mod independent, în limitele statului de drept.

Componenţa CSM ar trebui modificată prin anularea calităţii de membru din oficiu a ministrului Justiţiei, a Procurorului General şi a preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie (CSJ). Numărul judecătorilor din judecătorii (instanţe de fond) ar trebui majorat pentru a asigura un nivel mai ridicat de reprezentativitate.

CSM trebuie să încurajeze, dar nu să împiedice magistraţii să participe la evenimentele externe, să vorbească liber despre provocările cu care se confruntă sistemul judecătoresc, să comenteze şi să propună recomandări constructive pentru consolidarea independenţei şi eficienţei acestuia.

De menţionat că decidenţii puterii judiciare din Republica Moldova au refuzat întâlnirea cu reprezentanţii misiunii ICJ.