Apel pentru salvarea biodiversităţii! Ministerului Mediului i se solicită extinderea ariei Naturale Protejate de la Snagov

Deşi are potenţial să devină o atracţie turistică pentru turism "VERDE", unde locuitorii marilor oraşe să se relaxeze în sânul naturii, lacul Snagov este, de mulţi ani, ţinta unor abuzuri permanente, viaţa a peste 200 de specii protejate fiind în pericol.
Lacul Snagov, Arie Naţională Protejată
Lacul Snagov, Arie Naţională Protejată (Epoch Times)

Fundaţia Snagov, custode al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov (ANPLS), lansează un nou apel către Ministerul Mediului, cerând extinderea ariei protejate la 2080 ha faţă de 100 ha cât a ajuns rezervaţia în prezent, după numeroase ciuntiri, şi includerea acesteia în reţeaua Natura 2000, astfel încât numeroasele specii existente în zonă să nu fie ameninţate de dispariţie.

Custodele reaminteşte că, pe 21 noiembrie a.c., a depus la Ministerul Mediului ultimele completări la documentaţia aferentă demersului vizând aria naturală protejată de la Snagov, acest demers având avizul Academiei Române şi că noi descoperiri, prezentate recent în cadrul unui eveniment organizat la Antipa, arată necesitatea extinderii ANPLS, pentru protejarea zonei, habitat a peste 200 de specii protejate.

Fundaţia Snagov (prin cercetătorii – via POS MEDIU – dar şi partenerii săi) au făcut dovada existenţei a 228 specii protejate, rare, ameninţate – în 4 habitate principale, din peste 1400 specii inventariate. Adică un extrem de mare patrimoniu natural – de protejat (cel puţin în comparaţie cu cele 5-6 specii protejate, pe care le avea în evidenţă Ministerul Mediului, atunci când Fundaţia Snagov a preluat custodia).

Cercetătorii au confirmat existenţa unui habitat protejat prioritar 7210 – Cladium mariscus, care prin raritatea sa (şi încadrarea “prioritar” în Directiva Habitate a UE), reprezintă o importanţă deosebită şi deci o prioritate / urgenţă ridicată – pentru conservare.

În Zona Snagov există (şi) multe specii “spectaculoase”: orhidee (rămase din perioada tropicală), fag şi alun rămaşi în zonă din perioada glaciară, peşti rămaşi în lac (relicte pontice) – din perioade foarte îndepărtate, lilieci (10 specii confirmate), 63 specii de ciuperci, circa 115 specii de licheni şi muşchi, circa 110 specii de zoo si fito plancton etc.

De fapt, în Zona Snagov se află mai multă biodiversitate decât în siturile Natura 2000 Scroviştea (in amonte) şi Căldăruşani (aval). Mai mult: între limitele curente ale celor 2 mici arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov”se află doar 47 specii faţă de diferenţa de până la 228 specii protejate, rare şi ameninţate – care se află în amontele şi avalul celor 2 mici arii.

Adică există mai multă biodiversitate neprotejată în afara limitelor curente (conform Legii5/2000). Ceea ce implică suplimentar o reconsiderare (chiar urgentă). Mai mult, chiar cercetătorii precizează că limitele curente ale celor 2 mici arii naturale protejate, încălcă principii ecologice elementare, secţionează (fragmentează) habitelele faunei, sunt nelogice şi improprii", arată custodele.

Custodele reaminteşte că tot lacul şi pădurea riverană au fost protejate încă din 1952, prin HCM 894. De-a lungul anilor însă, s-a ajuns ca aria protejată de 1147.70 ha să fie redusă la 100 ha, ceea ce pune în pericol existenţa multor specii. Astfel, dacă pe vremuri omul convieţuia în armonie cu natura, acum cei care au cumpărat terenuri la buza apei îşi construiesc pontoane betonând malul, taie stuful, şalupe rapide şi puternice brăzdează apa, ceea ce a dus la reduceri masive a populaţiilor din lanţurile trofice, şi chiar la dispariţia multor specii (din care 53 de specii de plante şi 18 de pasări protejate), atrage atenţia custodele.

În opinia Fundaţiei Snagov, pentru a salva zona şi a asigura bunăstarea localnicilor - căci în regiune s-ar putea face un altfel de turism decât cel sportiv şi agresiv de weekend - MMAP trebuie doar să instituie starea de conservare în baza dovezilor depuse şi a avizului Academiei Române.

Custodele mai aminteşte că mărirea ariei protejate nu ar afecta terenuri proprietate privată, căci extinderea vizează suprafaţa lacului (≈860ha) care este domeniu public şi are administrator Administraţia Naţională "Apele Române" şi pădurile riverane, care sunt deja protejate şi incluse în Monumentul Naturii înfiinţat prin HCM 894 / 1952.

"Prin prezentul demers se reaminteşte o stare de fapt. Astfel că gestionar trebuie să fie Romsilva- Regia Naţională a Pădurilor – care este subordonată tot Ministerului Mediului). Deja există o procedură SEA (de mediu), realizată în 2013, aferent aprobării Planului de Management şi Regulamentului ANPLS, context în care comunitatea a fost consultată în raport cu propunerea de EXTINDERE a limitelor ariei naturale protejate; s-au derulat mai multe acţiuni de informare – conştientizare. Astfel că numai peţiţii semnate (olograf) există în prezent circa 3105 (în circa 8 bibliorafturi mari). Şi care pot fi depuse ca anexe la diferite tipuri de demersuri / decizii", susţine custodele.

Vă invităm să urmăriţi filmul aferent unui eveniment organizat recent la Antipa, eveniment în cadrul căruia specialişti au prezentat noutăţi ştiinţifice şi datele istorice – referitoare la habitate şi specii, ce fundamentează necesitatea extinderii ariei naturale protejate de la 100 ha la 2080 ha.