Sondaj: Europenii sunt conştienţi de drepturile lor, dar nu ştiu întotdeauna ce presupun acestea

Potrivit unui sondaj Eurobarometru, publicat marţi de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetăţeniei UE, europenii sunt, în general, conştienţi de drepturile lor, dar nu ştiu întotdeauna ce anume presupun acestea.

81% dintre respondenţi ştiu că, pe lângă propria naţionalitate, au statutul de cetăţeni ai UE. Cu toate acestea, numai 36% dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate în legătură cu drepturile aferente cetăţeniei UE. Europenii îşi cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulaţie (88%) şi dreptul de a adresa petiţii instituţiilor UE (89%). În acelaşi timp, două treimi (67%) dintre persoanele chestionate consideră că libera circulaţie a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice ţării lor.

Sondajul este publicat în timp ce Parlamentul European şi Comisia Europeană organizează marţi o audiere comună pentru a discuta despre drepturile cetăţenilor europeni. Discuţiile vor constitui o sursă de inspiraţie pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei privind cetăţenia UE, care urmăreşte să abordeze obstacolele cu care se confruntă cetăţenii UE în exercitarea drepturilor lor. Raportul, care ar trebui să fie publicat la 8 mai, va formula o serie de iniţiative care vor contribui la punerea în practică a acestor drepturi, în cadrul Anului european al cetăţenilor 2013. De asemenea, Comunicarea vine în completarea celor 25 de acţiuni anunţate în primul raport privind cetăţenia UE din 2010 şi trece în revistă obstacolele întâmpinate de cetăţenii UE care au fost eliminate în ultimii trei ani.

Datorită cetăţeniei UE, care a fost introdusă în 1993 prin Tratatul de la Maastricht şi a cărei a 20-a aniversare se sărbătoreşte în acest an, toţi resortisanţii celor 27 de state membre ale UE beneficiază, în calitate de cetăţeni ai UE, de un set de drepturi suplimentare. Printre acestea se numără dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE, dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi europene în ţara de reşedinţă, dreptul de a beneficia de protecţie consulară în străinătate în aceleaşi condiţii ca resortisanţii unui alt stat membru atunci când ţara lor de origine nu este reprezentată şi dreptul de a înainta petiţii Parlamentului European şi de a se adresa Ombudsmanului European şi instituţiilor UE.

Sunt multe drepturi care derivă din calitatea de cetăţean european, însă de multe ori oamenii nu ştiu de existenţa lor. Anul european al cetăţenilor are drept scop explicarea acestor drepturi şi garantarea faptului că cetăţenii le cunosc şi nu întâmpină dificultăţi în exercitarea lor.

Comisia Europeană depune eforturi în vederea eliminării obstacolelor cu care cetăţenii UE continuă să se confrunte în viaţa de zi cu zi: raportul din 2010 privind cetăţenia UE identifica 25 de măsuri concrete pentru a oferi cetăţenilor europeni mijloacele necesare pentru a-şi exercita dreptul la liberă circulaţie în UE.

În 2013, pe parcursul Anului european al cetăţenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetăţenia UE, care va face bilanţul celor 25 de acţiuni propuse în 2010 şi va prezenta noi acţiuni-cheie pentru viitor în vederea eliminării obstacolelor care continuă să împiedice cetăţenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor de cetăţeni ai UE.