Scandalul închiderii cabinetelor stomatologice. Drept la replică al Consiliului Medicilor Stomatologi

(photos.com)

Acuzată de medicul stomatolog Mihaela Cuţui - vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş şi avertizor de integritate - că a luat decizii care au dus la închiderea nejustificată a cabinetelor stomatologice pe perioada stării de urgenţă, conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din România declină, printr-o poziţie asumată de medicul Norina Forna, răspunderea pentru faptul că multe cabinete s-au închis.

Concret, medicul Cuţui a susţinut, într-o intervenţie la Epoch Times (materialul este disponibil aici), că deşi ordonanţa militară nr 2 prevedea clar faptul că urgenţele pot fi asigurate de cabintele medicale stomatologice, CMSR a adoptat o decizie din care reiese că urgenţele vor fi tratate la cabinetele de pe lângă Unităţile de Primiri Urgenţe şi că restul cabinetelor medicale, fie ele private sau de stat, pentru a face acelaşi lucru trebuie să îndeplinească o serie de condiţii aproape imposibil de îndeplinit. Practic, potrivt medicului Cuţui, CMSR şi-a depăşit competenţele, ceea ce a dus la închiderea unor cabinete. Reacţia s-a propagat în lanţ, afectaţi fiind şi tehnicienii dentari şi, evident, pacienţii.

Epoch Times a solicitat poziţia CMSR şi a primit următorul răspuns:

"În primul rând vreau să precizez faptul în prezent întreaga echipă a CMSR lucrează la o serie de măsuri şi recomandări pentru perioada de după 15 mai, în care vom ieşi din starea de urgenţă. Mai este foarte puţin timp până când vom începe să ne reluăm activitatea şi este vital să ştim şi să avem grijă cum procedăm pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus pentru ca nu cumva să ne lovim din nou de situaţia în care am putea fi nevoiţi să ne prelungim perioada de suspendare a activităţii. Acesta este acum main focusul Colegiului şi muncim pentru acest lucru împreună cu toate autorităţile statului.

Cât priveşte perioada în care a fost declanşată starea de urgenţă, în primul rând trebuie precizat contextul actual, respectiv al unei pandemii declanşată de un agent patogen cu caracteristici de transmitere şi virulenţă deosebită, ale căror zone de cantonare sunt cavitatea bucală şi nazo-faringele, ceea ce presupune, având în vedere specificul manoperelor stomatologice de prevenţie, diagnostic şi tratament, un risc deosebit de crescut de transmitere a acestuia în cadrul cabinetelor stomatologice, cu consecinţe deosebit de grave pentru sănătatea publică. Tocmai datorită acestui risc extrem de ridicat, prin ordonanţă militară a fost suspendată temporar activitatea cabinetelor stomatologice (art. 1 din Ordonanţa militară nr. 2/2020), în prezent stomatologia fiind singura specialitate medicală pentru care a fost adoptată, în mod justificat, o măsură atât de drastică, în condiţiile în care a fost instituită starea de urgenţă pe teritoriul României şi au fost dispuse măsuri fără precedent în ţară şi în străinătate, privind măsuri de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu COVID-19, boală provocată de Coronavirusul SARS-CoV-2, în mod special la nivelul unităţilor sanitare, care presupun, în bună parte, modificarea circuitelor funcţionale şi, pe cale de consecinţă, efectuarea unei evaluări şi a unei avizări corespunzătoare de către direcţiile de sănătate publică.

Subliniez faptul că nu discutăm de asigurarea unor servicii de asistenţă stomatologică în condiţii normale, ci în condiţii cu totul excepţionale şi în cadrul cărora cabinetele stomatologice, în lipsa adoptării şi implementării corespunzătoare a unor măsuri cu totul excepţionale, semnificativ diferite de precauţiile ce trebuiau luate înainte de debutul acestei pandemii.

Mai precizez şi că, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului Sănătăţii publice nr. 1.078/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv ale art. 5 alin. (1) din Regulament, autorităţile de sănătate publică deţin atribuţii privind coordonarea serviciilor de asistenţă medicală din teritoriu, precum şi organizarea, coordonarea şi participarea la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizând, coordonând şi răspunzând de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Colegiul Medicilor Stomatologi nu deţine competenţa de a sancţiona, de a suspenda activitatea unităţilor sanitare sau de a le închide, fie acestea şi cabinete stomatologice.

Corpul profesional, prin colegiile teritoriale, în urma solicitării diverselor autorităţi locale şi/sau naţionale privind comunicarea cabinetelor stomatologice care pot asigura intervenţiile de urgenţă în contextul actual, a decis întocmirea la nivelul fiecărui colegiul teritorial a unui registru special de evidenţă a unităţilor sanitare care declară că îndeplinesc normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19, respectiv că au implementat măsurile şi circuitele corespunzătoare, cu totul excepţionale şi suplimentare celor avute în vedere în cazul desfăşurării în mod obişnuit al activităţii de asistenţă stomatologice (chiar dacă ne raportăm la manopere stomatologice efectuate pentru pacienţi infectaţi cu HIV/SIDA, hepatită etc.).

În contextul precizat anterior, menţionez că la nivelul corpului profesional s-a raportat de către colegiile teritoriale, la momentul 9.04.2020, ora 19:00, un număr de până la 200 de unităţi sanitare, publice sau private, care pot asigura intervenţii stomatologice de urgenţă la nivelul întregii ţări.

În ceea ce priveşte condiţiile necesare pentru ca un cabinet stomatologic să funcţioneze în contextul actual al răspândirii accelerate a COVID-19 pe teritoriul României, ţinând cont de cele menţionate în preambulul prezentului material şi luând în considerare faptul că prin art. 1 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 a fost suspendată temporar activitatea cabinetelor stomatologice, cu excepţia intervenţiilor de urgenţă, acestea sunt cele anterior precizate, respectiv îndeplinirea normativelor legale în vigoare referitoare la prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19, implementarea şi asigurarea măsurilor şi a circuitelor funcţionale corespunzătoare, precum şi efectuarea strict a intervenţiilor stomatologice de urgenţă astfel cum sunt acestea definite prin lege.

Astfel, raportat la prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1706/2007, urgenţe stomatologice (medico-dentare) prevăzute la art. 1061din acest act normativ sunt:

  1. hemoragia postextracţională;

  2. durerea datorată pulpitei acute;

  3. durerea datorată parodontitei apicale acute;

  4. pericoronarita dinţilor incluşi;

  5. alveolita postextracţională;

  6. celulitele / abcesele periosoase;

  7. fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgenţă);

  8. luxaţia articulaţiei temporo-mandibulare;

  9. traumatisme dento-alveolare (luxaţii, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);

  10. gingvostomatita ulceronecrotică.

Conform recomandărilor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, în cazul în care personalul nu are la dispoziţie echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, activitatea stomatologică de urgenţă nu se poate desfăşura.

Prin umare, dacă ne referim la cine hotărăşte ce cabinete rămân deschise trebuie să menţionez faptul căOrdonanţa Militară nr. 2/2020 reglementează expres suspendarea temporară a activităţii tuturor cabinetelor stomatologice, cu excepţia intervenţiilor de urgenţă."

Redăm şi documentele pe care medicul Miaela Cuţui şi-a fundamentat afirmaţiile.

(Mihaela Cutui)

(Mihaela Cutui)

(Mihaela Cutui)

(Mihaela Cutui)

(Mihaela Cutui)

(Mihaela Cutui)