Promo-LEX: Comitetul de Miniştri CE obligă în continuare Rusia să execute hotărârile CEDO în „dosarul şcolilor” din Transnistria

Careul de 1 septembrie în s.Roghi cu prezenţa miliţienilor transnistreni
Careul de 1 septembrie în s.Roghi cu prezenţa miliţienilor transnistreni (promolex.md)

Recent, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (CO) a reiterat şi confirmat constatările fundamentale cu privire la responsabilitatea Federaţiei Ruse pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, ca urmare a suportului militar, economic şi politic oferit generos administraţiei de facto de la Tiraspol.

Astfel, la 3 septembrie 2020, Comitetul de Miniştri a adoptat pentru prima dată după 5 ani, o Rezoluţie Interimară (a 4-a la număr) în cadrul grupului Catan şi alţii - „dosarul şcolilor”. Rezoluţiile anterioare au fost adoptate la 25 septembrie 2014, 12 martie 2015, 24 septembrie 2015 şi au prezentat, de asemenea, îngrijorările Comitetului de Miniştri referitor la neexecutarea hotărârilor CEDO de către Federaţia Rusă.

Potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Promo-LEX, Comitetul de Miniştri insistă totodată asupra importanţei fundamentale a educaţiei primare şi secundare pentru succesul viitor al fiecărui copil şi asupra dreptului solicitanţilor de a continua să primească educaţie în limba maternă, fără obstacole şi hărţuire.

Astfel, cu toate că au trecut aproape 16 ani de la primele încălcări ale dreptului la educaţie în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, victimele (în jur de 200 de reclamanţi), încă nu au beneficiat de nicio formă de remediere a încălcărilor constatate, inclusiv despăgubirea financiară.

Analizând comunicarea prezentată de Asociaţia Promo-LEX, care a solicitat printre altele şi aplicarea art. 46 alin. 4 din Convenţie, dar şi explicaţiile oferite de autorităţile Federaţiei Ruse, Comitetul de Miniştri a adresat un mesaj vehement autorităţilor ruse.

De asemenea, prin Rezoluţia Interimară din 3 septembrie 2020, Comitetul de Miniştri a constatat cu profund regret că, deşi au trecut aproape 8 ani de la pronunţarea hotărârii în cauza Catan şi alţii, autorităţile ruse au eşuat în a ajunge la un răspuns acceptabil pentru executarea acestei hotărâri, dar şi referitor la solicitarea de a prezenta un plan de acţiune care să stabilească măsurile concrete de executare a hotărârilor din acest grup.

Suplimentar, Comitetul de Miniştri a îndemnat cu fermitate autorităţile ruse să execute hotărârile din Grupul Catan, atât din perspectiva satisfacţiei echitabile, dar şi din perspectiva prezentării unui plan concret de acţiuni, până la şedinţa Comitetului de Miniştri din martie 2021, referitor la executarea măsurilor generale.

Totodată, experţii Promo-LEX au ţinut să precizeze că în prezent „dosarul şcolilor” cuprinde 3 hotărâri ale CEDO în care au fost constatate încălcări ale drepturilor fundamentale ale elevilor, părinţilor, dar şi ale profesorilor din 7 instituţii de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană (din totalul de 8), ca urmare a presiunilor şi intimidărilor la care au fost supuşi aceştia pe parcursul anilor.

Asociaţia Promo-LEX consideră că executarea integrală a acestor hotărâri de către Federaţia Rusă poate reprezenta un prim pas serios şi eficient întru încetarea încălcărilor flagrante în privinţa dreptului la educaţie în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În acest context, membrii Promo-LEX îndeamnă autorităţile de la Chişinău să insiste suplimentar pentru executarea acestor hotărâri de către Federaţia Rusă.