(P) Ce este certificatul energetic şi de unde îl obţii

Certificatul energetic (cunoscut şi sub numele de certificat de performanţă energetică) este unul dintre documentele necesare la vânzarea unui locuinţe. Există însă şi alte situaţii în care actul este obligatoriu, de exemplu la închirierea unei locuinţe sau la recepţia finală a unei clădiri noi.

Acest act cuprinde informaţii cu privire la performanţa energetică a unei clădiri şi este eliberat de către un auditor energetic atestat pe baza unor calcule specifice. Concret, în stabilirea eficienţei energetice a unei clădiri, auditorul va avea în vedere consumurile anuale pentru încălzirea locuinţei, alimentarea cu apă caldă, iluminatul artificial, climatizare şi ventilare.

Astfel, locuinţa va fi încadrată într-o clasă energetică de la A la G şi va fi notată cu o notă energetică din intervalul 1-100.

Clasa A este specifică imobilelor cu cea mai mare eficienţă energetică, iar clasa G celor cu performanţe scăzute din punct de vedere energetic.

Totodată, o locuinţă cu o notă energetică mare este mai eficientă din punct de vedere energetic, în timp ce o notă mai mică înseamnă performanţă energetică scăzută.

În calcularea performanţei energetice, auditorul energetic utilizează o metodologie specifică.

Pentru ca imobilul să poată fi încadrat într-o clasă energetică superioară se pot realiza o serie de modernizări, printre care menţionăm:

 • Echipamente ce produc energie din surse regenerabile, aşa cum sunt panourile solare;

 • Pompele de căldură;

 • Centralele termice cu biomasă etc.


Documente şi informaţii necesare

În eliberarea certificatului energetic există mai multe etape, auditorul energetic având nevoie de o serie de documente şi informaţii de la solicitant, dar şi de o vizită la imobil pentru a evalua situaţia reală a imobilului.

Documentele şi informaţiile utilizate de auditor diferă de la un caz la altul, în funcţie de complexitatea clădirii sau a unităţii de clădire, cuprinzând în linii mari următoarele:

 • Planul locuinţei sau releveul;

 • Orientarea cardinală;

 • Destinaţia imobilului;

 • Informaţii referitoare la tipul de încălzire, calorifere, punctele de apă, apometre şi repartitoare;

 • Anul construcţiei;

 • Prezenţa subsolului şi starea balcoanelor;

 • Materialele construcţiei şi starea faţadei;

 • Tipul de tâmplărie cu exteriorul;

 • Înălţimea liberă în apartament;

 • Numele proprietarului.


Când este necesar un certificat energetic

Potrivit reglementărilor legale, certificatul energetic este un document necesar la vânzarea sau închirierea unei clădiri, dar şi la recepţia finală a unei clădiri noi.

De asemenea, există o serie de clădiri pentru care există obligaţia de a se afişa la loc vizibil un certificat de performanţă energetică valabil: clădiri de birouri, clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurant, alte clădiri de vizitate frecvent de public.

În plus, dincolo de situaţiile în care are un caracter obligatoriu, documentul poate fi util şi la operaţiunile de renovări masive ale imobilelor, întrucât se pot verifica aspectele ce trebuie îmbunătăţite pentru a creşte performanţa energetică a imobilului.

Mulţi proprietari apelează la acest lucru, mai ales dacă vor să crească valoarea de vânzare sau închiriere a unei locuinţe.

Cu cât performanţa energetică este mai mare, cu atât costurile de întreţinere sunt mai mici, lucru ce constituie un mare avantaj pentru viitorii proprietari sau chiriaşi.