(P) Anunţ licitaţie RAJA Constanţa

RAJA SA Constanţa, în calitate de Entitate Contractantă, a iniţiat procedura “licitaţie deschisă” privind achiziţia contractului de lucrări: CL2-“Reţele apă şi canalizare în zona centrală a Municipiului Constanţa” prin publicarea în SICAP a anunţului de participare nr. CN1021945/16.06.2020, având ca termen limită de depunere a ofertelor data de 14.08.2020.

Lucrările constau în: reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă, reabilitare şi extindere reţea de canalizare în zona centrală a Municipiului Constanţa.

Valoarea estimată a contractului este de 16.624.264,00 lei fără TVA.

Acest Contract face parte din Proiectul major: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. CONSTANŢA, în perioada 2014-2020” şi se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.