(P) Anunţ licitaţie RAJA Constanţa

RAJA SA Constanţa, în calitate de Entitate Contractantă, a iniţiat procedura de "licitaţie deschisă" privind achiziţia contractului de lucrări: CL1-“Reţele apă şi canalizare în zona centrală a Municipiului Constanţa” prin publicarea în SICAP a anunţului de participare nr. CN1021943 şi în JOUE a anunţului de participare nr.2020/S 117-284880, având ca termen limită de depunere a ofertelor data de 18.08.2020.

Lucrările constau în Reabilitarea reţelei de distribuţie apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în zona centrală a Municipiului Constanţa.

Valoarea estimată a contractului este de 37.142.350,00 lei, fără TVA.

Acest Contract face parte din Proiectul major: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. CONSTANŢA, în perioada 2014-2020” şi se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.