Mişcări în Parlament: Deputat PNL propune măsuri sporite de protecţie a minorilor faţă de jocurile de noroc

Matei Dobrovie
Matei Dobrovie (Epoch Times România)

Deputatul PNL Matei Dobrovie a depus un proiect de lege care vizează ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Iniţiativa deputatului vizează atât protejarea minorilor de riscul expunerii la jocurile de noroc cât şi promovarea principiilor jocului responsabil.

În acest sens, Matei Dobrovie propune:

- interzicerea difuzării spoturilor publicitare de promovare a acestora pe timpul zilei, până la ora 23;

- introducerea obligaţiei de a desfăşura orice acţiuni de promovare a acestei activităţi într-un mod care nu este atractiv pentru minori şi fără ca acestea să fie asociate în orice fel cu minorii;

- reducerea vizibilităţii sălilor de jocuri de noroc prin interzicerea reclamelor şi publicităţii stradale de mari dimensiuni pentru jocurile de noroc şi a expunerii premiilor în afara incintelor, precum şi prin obligaţia de renunţare la semnalele luminoase şi sonore care pot fi vizibile din afara incintelor;

- impunerea unei distanţe minime de 200 de metri între sălile de joc şi unităţile de învăţământ, precum şi instituirea unor condiţii suplimentare pentru spaţiul destinat activităţii;

- instituirea obligaţiei operatorului de jocuri de noroc de a afişa în loc vizibil postere şi mesaje de informare asupra pericolului dezvoltării de probleme şi dependenţe de joc, iar în cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanţă, să se deschidă un banner virtual informativ la vizitarea platformei web de jocuri de noroc.

„Pentru o protecţie sporită a minorilor faţă de jocurile de noroc este necesar să se ajusteze conţinutul materialelor de promovare privind această activitate, astfel încât să nu trezească interesul minorilor, iar spoturile publicitare să se transmită exclusiv în intervale orare în care accesul minorilor la materialul publicitar este restricţionat. De asemenea, sunt importante informarea obligatorie a jucătorului asupra pericolului dezvoltării de dependenţe de joc, precum şi reducerea vizibilităţii sălilor de jocuri din afara incintelor, întrucât acestea atrag atenţia minorilor şi a altor categorii vulnerabile de persoane, prin panouri luminoase şi semnale sonore, tentându-i să intre în spaţiul respectiv şi să joace”, a declarat Dobrovie.

Dincolo de faptul că industria jocurilor de noroc aduce bugetului de stat o contribuţie financiară anuală semnificativă, deputatul susţine că trebuie să se impună şi o serie de restricţii pentru funcţionarea acestei activităţi economice, cu scopul de a proteja drepturile tuturor cetăţenilor.

„Astfel, în cazul funcţionării sălilor de jocuri de noroc în clădiri cu destinaţia de locuinţe, accesul liber al locatarilor la imobil nu trebuie să fie îngreunat ori chiar restricţionat prin amplasarea acestei săli la parterul, demisolul sau etajul clădirii, iar vecinii nu trebuie să fie deranjaţi de zgomot sau de orice alte tulburări produse de sala de jocuri de noroc”, a adăugat Dobrovie.