Igor Munteanu: Un raport complet „due dilligence” asupra concesionării Aeroportului Chişinău va fi prezentat în septembrie

Igor Munteanu, deputat al Platformei DA în Parlamentul R. Moldova
Igor Munteanu, deputat al Platformei DA în Parlamentul R. Moldova (gov.md)

În contextul informaţiilor privind o posibilă nouă tranzacţionare a contractului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău (AIC), preşedintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice (2013-2019), Igor Munteanu a menţionat că ancheta parlamentară continuă cu stabilirea mecanismelor care pot declanşa nulitatea contractului.

„Comisia parlamentară de anchetă, la 12 august 2019, a cerut iniţierea urmăririi penale pe cazul scoaterii din posesia statului a activelor I.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău”(AIC), prin parteneriat public-privat; modul de concesionare a terenurilor aferente AIC, respectarea prevederilor legale privind concesionarea, şi a tuturor circumstanţelor, condiţiilor care au condus la încheierea contractelor în detrimentul statului, transmiţând 2 sesizări pe adresa Procuraturii Generale şi Centrului Naţional Anticorupţie”, a amintit Munteanu.

Totodată, acesta a ţinut să specifice că deşi ancheta parlamentară nu s-a încheiat, elementele analizei efectuate de către Comisia de anchetă, indică unele încălcări grave ale legislaţiei şi procedurilor cu privire la privatizări, concesionări şi Parteneriate Publice-Private.

Mai mult decât atât, deputatul ACUM a ţinut să amintească că potrivit pct.5 Anexa 2 la H.G. 321/30.05.2013, Comisia de concurs pentru selectarea concesionarului trebuia să identifice 5 candidaţi, cărora urma să li se transmită invitaţii de participare.

În realitate au fost admise doar 2 oferte, ambele din Rusia: Vnukovo-Invest SA, în asociere cu Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo SA şi UK KOMAKS, în asociere cu Aeroportul Habarovsk SA, Kolomensky Zavod SA şi Avia Invest SRL din Chişinău (cu denumirea generală – Asociaţia Persoanelor Juridice Avia Invest).

Comisia de selectare a desemnat câştigătorul, Asociaţia Persoanelor Juridice Avia - Invest, iar ca rezultat a fost autentificat un contract de concesiune pe numele unui alt subiect, decât cel recunoscut învingător la concurs - SRL Avia Invest, fapt care ar fi trebuit să alerteze Comisia de monitorizare a implementării contractului, un organism format de Guvernul Republicii Moldova pentru a putea interveni în orice etapă a contractului în scopul apărării intereselor sale, a opinat Munteanu.

„Chiar dacă au fost desfăşurate percheziţii la Aeroportul Internaţional Chişinău şi Avia Invest SRL – ele au fost pe cauze conexe plecării din ţară a cetăţeanului Ilan Şor şi nu pe cauza posibil infracţională de capturare a aeroportului. Consultanţii Comisiei de anchetă pregătesc în acest moment temeiurile juridice cu privire la legalitatea sau ilegalitatea acţiunilor concedentului şi concesionarului, urmare a unei analize juridice minuţioase a tuturor documentelor depozitate de referinţă în Republica Moldova, în particular la Agenţia Proprietăţi Publice”, a adăugat preşedintele Comisiei de anchetă.

Potrivit acestuia, un raport complet ”due dilligence” asupra concesionării Aeroportului va fi prezentat în septembrie, însoţit de concluzii şi recomandări cu privire la anularea sau rezilierea acestui contract, dacă vor exista toate datele necesare acestei acţiuni.

Munteanu a atenţionat că măsurile de asigurare, prin sechestru şi interdicţii asupra bunurilor concesionate în 2013, dar şi a celor rezultate din acţiunile ilegale, se impun de urgenţă, reprezentând acţiuni legitime şi legale în vederea reparării unui prejudiciu adus statului prin încheierea unui contract păgubos din start. „Măsuri urgente înseamnă acţiuni luate timp de 24 ore, nu 264 - cât s-au scurs din momentul sesizării”.

În concluzie, Igor Munteanu a punctat că:

- ancheta parlamentară continuă cu stabilirea mecanismelor care pot declanşa nulitatea contractului;

- preluarea activelor Avia Invest de către orice grup financiar străin, fie chiar şi NR Investments Ltd (Rothschild), nu poate avea loc dacă aceste active afectează interesele Republicii Moldova, declanşând imediat refuzul Camerei Înregistrării de Stat şi nulitatea oricăror tranzacţii făcute în legătură cu bunurile şi interesele statului;

- ultimele acţiuni întreprinse de grupul infracţional Şor şi a anturajului său creează noi circumstanţe agravante, ceea ce ridică dubii asupra discernământului, capacităţii şi bunei-credinţe a afaceriştilor din spatele acestei tranzacţii, astfel încât statul trebuie să impună măsuri urgente de securizare a intereselor sale asupra singurului aeroport internaţional care-i aparţine de drept şi care-i afectează securitatea, apărarea şi circulaţia liberă a cetăţenilor.