Expresii idiomatice chinezeşti: “Nouă păstori pentru zece oi” (十羊九牧)

Expresia idiomatică “Nouă păstori pentru zece oi” descrie situaţia în care sunt prea mulţi oameni care dau ordinele şi prea puţini cei care să le ducă la îndeplinire.
Expresia idiomatică “Nouă păstori pentru zece oi” descrie situaţia în care sunt prea mulţi oameni care dau ordinele şi prea puţini cei care să le ducă la îndeplinire. (Zhiching Chen/Epoch Times)

Expresia “nouă păstori pentru zece oi”, care îşi are originea într-o istorisire ce are ca temă studiul de informare adresat unui împărat antic chinez de către un oficial aflat la senectute, conţine un tip de înţelepciune şi bun simţ care rămân la fel de folositoare şi relevante pentru coordonatorii de orice tip, chiar din perioada contemporană.

Se spune că pe vremuri, cu aproape 1.500 de ani în urmă, China se afla într-o perioadă de haos care dura de peste 100 de ani. Ţara era împărţită în partea nordică şi cea sudică, fiecare condusă de câte o serie de dinastii fără viaţă lungă. Aveau loc războaie şi dezordinea domina societatea, însă, acea vreme era, totodată, una de înflorire a artelor, culturii şi religiei. Această perioadă a purtat numele “Dinastiile de Nord şi Sud” (420-581 d. Hr.).

În urma acestei epoci, împăratul Wen a întemeiat Dinastia Sui (581-618 d. Hr.), pentru prima dată, unificând China, după mai bine de un secol de diviziune între nord şi sud.

Printre cei câţiva oficiali de la curtea imperială, care se aflau alături de suveran pentru a-l asista, se număra şi Yang Shangxi (533-590 d. Hr.).

Yang a descoperit anumite lucruri ce îngreunau guvernarea ţării. Existau prea multe judeţe şi oficiali responsabili de aceste zone, din cauza diverselor împărţiri administrative menţinute de dinastiile anterioare. Aşa că, în majoritatea lor, oficialii răspundeau numai de regiuni restrânse, sau nu jucau, în realitate, chiar niciun rol folositor.

Această situaţie nu numai că ducea la impunerea unei poveri de cheltuieli guvernării, ci, de asemenea, era un obstacol în armonizarea problemelor. Yang, fiind foarte îngrijorat din această pricină, a trimis o depeşă împăratului Wen: “există prea multe judeţe şi prea mulţi oficiali, ca şi când am avea nouă păstori pentru zece oi. Situaţia dă naştere unor costuri mari pentru curtea imperială şi face ca, în general, rezolvarea problemelor să treneze”.

“Reducerea numărului de judeţe şi de oficiali este o urgenţă pentru stat. Recomand să menţinem numai acele regiuni administrative care îşi au rostul şi să desemnăm oficiali capabili în zone în care este cu adevărat nevoie de ei. Oficialilor care sunt daţi jos le putem oferi alte posturi.”

Împăratul Wen i-a urmat sfatul, aplicând o serie de reforme de centralizare, care au condus la rezultate foarte bune.

Povestea a fost inclusă în biografia lui Yang Shangxi cuprinsă în Cartea Sui [1]. Formularea 十羊九牧 (shi yang jiu mu) din studiul lui Yang adresat suveranului Wen înseamnă literal “zece oi, nouă păstori” şi a devenit ulterior o expresie idiomatică.

Idiomul se utilizează, de asemenea, pentru a ilustra importanţa de a avea direcţii de autoritate clare în coordonarea oricărei sarcini de lucru sau organizaţii, astfel încât să nu existe confuzii sau incertitudini despre ordinele cărei persoane să fie urmate.

Ea se traduce adesea ca “nouă păstori pentru zece oi” şi este folosită pentru a descrie o situaţie în care sunt prea mulţi şefi şi prea puţini executanţi. Echivalentul românesc ar fi expresia "şapte încarcă, patru cară".

Notă:

[1] Cartea Sui (隋書, Suí Shū) reprezintă istoria oficială a Dinastiei Sui şi a fost scrisă de către un grup de cărturari eminenţi din vremea Dinastiei Tang şi desăvârşită în anul 636 d. Hr. Opera constă din cinci volume de consemnări anuale, 30 de volume de tratate şi 50 de volume de biografii.