Expresii idiomatice chinezeşti: “A mişca iarba pentru a speria şarpele” (打草驚蛇)

Expresia idiomatică “A face iarba să freamăte şi a speria şarpele” este utilizată pentru a descrie un act care nu poate reuşi să ascundă faptele cuiva, încurajându-i pe ceilalţi să îşi ia măsuri de precauţie. (Jane Ku, Epoch Times)
Expresia idiomatică “A face iarba să freamăte şi a speria şarpele” este utilizată pentru a descrie un act care nu poate reuşi să ascundă faptele cuiva, încurajându-i pe ceilalţi să îşi ia măsuri de precauţie. (Jane Ku, Epoch Times) (Jane Ku, Epoch Times)

Se spune că în perioada Dinastiei Tang trăia un magistrat, conducător de judeţ în partea de est a Chinei, numit Wang Lu. Acesta era un om foarte lacom şi lua mită adeseori.

Wang îşi ignora datoria - de a lucra în slujba oamenilor - şi, pe de altă parte, arăta un mare interes pentru îmbogăţirea pe căi ilicite. Unul dintre secretarii săi era corupt pe măsură şi, de multe ori, ţesea intrigi împreună cu Wang Lu.

Într-o zi, oamenii din judeţ i-au intentat secretarului un proces, în care era acuzat că încălcase legile şi că luase mită. Lista fărădelegilor înscrise pe documentul ce făcea obiectul plângerii era nesfârşită.

Atunci când s-a deschis sesiunea de judecată, tocmai Wang Lu, care prezida judecata, a fost cel care a trebuit să citească toate nelegiuirile înşirate în plângerea oamenilor. Cu cât citea mai mult, cu atât mai tare se speria - pentru că era părtaş la multe dintre ele. Infracţiunile secretarului erau aproape aceleaşi cu cele pe care le comisese el însuşi - atât de mult incât plângerea părea îndreptată contra sa. S-a speriat atât de tare încât şi-a uitat rolul ce îi revenea la tribunal.

În loc să pronunţe un verdict, magistratul nu s-a putut abţine să scrie aceste cuvinte despre plângere: “Făcând iarba să freamăte, m-aţi înspăimântat ca pe un şarpe ascuns printre firele de iarbă!”

Expresia idiomatică “打草驚蛇” (dǎ cao jīng shé), care se traduce: “A mişca iarba pentru a speria şarpele” îşi are originea în acest episod, inclus în Antologie de povestiri din Dinastia Tang de Sud1, lucrare redactată de un cărturar din Dinastia Song.

Unul dintre înţelesurile sintagmei are un echivalent românesc - "a bate şaua să priceapă iapa". Astăzi, expresia chineză este utilizată pentru a descrie un act care nu poate reuşi să ascundă faptele cuiva, încurajându-i pe ceilalţi să fie precauţi.

Notă:

Antologia de povestiri din Dinastia Tang de Sud 南唐近事Nan Tang Jin Shi) a fost scrisă de Zheng Wenbao (953-103 î.Hr.) în timpul Dinastiei Song.