Declaraţie: Uniunea Avocaţilor îşi exprimă îngrijorarea faţă de ultimele hotărâri ale Curţii Constituţionale a Moldovei

Curtea Constituţională a Moldovei.
Curtea Constituţională a Moldovei. (facebook.com/profil CCM)

Conştient de riscurile şi divergenţele care planează la acest moment în societate, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a lansat în spaţiul public o declaraţie excluzând şi detaşându-se de orice amestec în luptele politice, manifestându-şi toată încrederea şi speranţa în soluţionarea civilizată a divergenţelor apărute.

În calitate de organ reprezentativ şi deliberativ al tuturor avocaţilor din ţară, Uniunea Avocaţilor vine să-şi exprime poziţia publică vizavi de criza politică şi instituţională din Republica Moldova, generată pe de o parte, de hotărârile adoptate de Preşedintele Dodon şi reprezentanţii forului legislativ, iar pe de altă parte, de soluţiile adoptate de către Curtea Constituţională la 8 - 9 iunie 2019, atât în contextul reacţiilor exprimate în societate, cât şi a celor exprimate public de unele instituţii şi organizaţii internaţionale, îndemnând întâi de toate, pe toţi actorii implicaţi în luarea deciziilor importante pentru cetăţenii Republicii Moldova, la dialog şi la respectarea strictă a prevederilor Constituţiei.

Fără a face multe comentarii cu privire la criza politică din Moldova, precum şi la exprimarea sensului normelor din Constituţie, a căror interpretare este de competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale, Consiliul Uniunii Avocaţilor îşi exprimă totuşi îngrijorarea faţă de hotărârile adoptate de către autoritatea de jurisdicţie constituţională, întrucât, în calitate de garant al supremaţiei Constituţiei, nu a asigurat realizarea principiului separării şi buna funcţionare a puterilor în stat, dând dovadă de lipsă de independenţă în procesul de luare a deciziilor.

Mai mult decât atât, Consiliul Uniunii Avocaţilor consideră că rezultatul pronunţării ultimelor Hotărâri ale Curţii Constituţionale a dus la constituirea unui dualism al puterii şi, în consecinţă, a unei crize a acesteia, ce afectează şi extrapolează întreaga societate, din cauza interpretării ambigue a unor norme constituţionale.

„Consiliul Uniunii Avocaţilor rămâne în aşteptarea unor reacţii şi decizii echilibrate ale Curţii Constituţionale la acest compartiment, mizând foarte mult pe opinia Comisiei de la Veneţia vizavi de situaţia dată, având toată încrederea în capacitatea acesteia de a influenţa judecători constituţionali de a-şi consolida independenţa faţă de orice forţă politică, de a acţiona în spirtul Constituţiei şi în interesele cetăţenilor Republicii Moldova”, se arată în declaraţie.