Consumatorii non-casnici, somaţi să-şi aleagă furnizorul de gaze până la finele acestui an

.
. (SERGEI SUPINSKY / AFP / Getty Images)
Procesul de liberalizare a preţurilor la gaze naturale pentru consumatorii non-casnici va fi finalizat pe 31 decembrie 2014, informează Hotnews.
Până la data menţionată, consumatorii non-casnici trebuie să îşi aleagă furnizorul de gaze şi să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor, fie prin negociere directă a preţului, fie prin acceptarea unei oferte-tip, se arată într-un ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Rezultatul punerii în operă a acestei prevederi este că niciun client non-casnic nu va mai beneficia de preţuri reglementate la gazele naturale.

Potrivit sursei citate, prin derogare de la această prevedere, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, pentru clienţii non-casnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumpărare furnizarea gazelor se realizează în baza contractelor în vigoare la 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor referitoare la preţul final reglementat. Pe de altă parte, furnizorii de gaze naturale au obligaţia ca, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2014, să informeze lunar, în scris, clienţii non-casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat, prin transmiterea unei notificări. În notificare se va preciza încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii non-casnici începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Totodată, furnizorii vor mai avea obligaţia de a informa clienţii şi asupra necesităţii exercitării dreptului de eligibilitate şi încheierii, până la data de 31 decembrie 2014, a contractelor de vânzare-cumpărare aferente furnizării gazelor în regim negociat. De asemenea, vor prezenta oferta pentru situaţia în care clientul non-casnic alege să-şi exercite dreptul de eligibilitate şi să încheie cu furnizorul actual un contract de vânzare-cumpărare în regim negociat.

În plus, furnizorul va trebui să le prezinte clienţilor opţiunile în situaţia neacceptării ofertei. Opţiunile ar consta în posibilitatea încheierii unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul actual sau prin acceptarea unei oferte-tip publicate de către acesta, sau schimbarea furnizorului. O altă opţiune este asigurarea furnizării gazelor de către furnizorul actual în baza contractului în vigoare la data de 31 decembrie 2014 şi la preţul din oferta propusă de către acesta, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la încheierea unui nou contract, dar nu mai târziu de data de 31 iunie 2015.

Ordinul ANRE a fost publicat în Monitorul Oficial de luni, 27 octombrie.