Geţii şi datinile româneşti

Bordei
Bordei (Epoch Times România)

Vergilius, marele poet latin care milita pentru întoarcerea concetăţenilor săi la virtuţile strămoşilor lor de la începuturile Romei, îi dă ca exemplu pe geţi, într-una dintre celebrele sale ”Georgice”:

(Geţii) îşi duc viaţa liniştită şi sigură în bordeie

săpate adânc în pământ, adună trunchiuri de stejar şi ulmi întregi

pe care îi rostogolesc pe vatră şi-i pun pe foc.

Locuitorii petrec la joc în lunga noapte de iarnă şi le face plăcere să prepare

din orz fermentat şi din fructe acre de sorb o băutură ce seamănă cu vinul.

Un asemenea neam de oameni neînfrânţi sălăşluieşte sub cele şapte stele.

Până acum un veac, mulţi români trăiau precum geţii de odinioară, ducându-şi viaţa în ”bordeie săpate adânc în pământ”, cum se exprima Vergilius, iar în lungile nopţi de iarnă petreceau, îndeosebi în sărbătorile de la cumpăna anilor, dar şi la nunţi, botezuri, şezători şi alte evenimente.

În ţara noastră ideală, România Mare, în acest an, la 4 ianuarie, s-ar fi ţinut târguri de vite la: Sascut – judeţul Putna; Rădăuţi; Cărpineni – judeţul Chişinău; Ismail; Reni – judeţul Ismail.