Cinci municipii din România s-au angajat să-şi reducă emisiile de CO2 cu aproximativ 100 000 de tone

Seminarul „Economie Verde pentru Oraşe Verzi – Foaie de parcurs”
Seminarul „Economie Verde pentru Oraşe Verzi – Foaie de parcurs” (Terra Mileniul III)

Municipiile Alba Iulia, Roman, Focşani, Făgăraş şi Roşiorii De Vede s-au angajat să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2 cu procente cuprinse între 20 şi 40% până în anul 2020 (Alba Iulia, Roman, Focşani şi Făgăraş), respectiv până în 2030, în cazul municipiului Roşiorii De Vede, informează Fundaţia TERRA Mileniul III.

Potrivit comunicatului de presă remis Epoch Times, măsurile de reducere a emisiilor de carbon sunt cuprinse în strategiile denumite „Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED)”, document ce face parte din procesul de aderare a municipalităţilor la Convenţia Primarilor.

Cele 5 municipii au beneficiat de asistenţă în elaborarea documentaţiei necesare pentru aderarea la Convenţia Primarilor prin proiectul “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions), co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi implementat de Fundaţia TERRA Mileniul III, în parteneriat cu organizaţia R 20 – Regions of Climate Action din Elveţia şi Asociaţia Municipiilor din România.

Joi, 10 noiembrie, PAED-urile celor cinci municipii au fost prezentate astăzi, în cadrul seminarului „Economie Verde pentru Oraşe Verzi – Foaie de parcurs”, desfăşurat în Capitală, eveniment care a prezentat activităţile realizate de la lansarea proiectului, în aprilie 2015 şi până în prezent, cu participarea unor reprezentanţi ai Cancelariei Primului Ministru, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de factori de decizie locală şi reprezentanţi ai partenerilor din proiect.

Evenimentul a fost centrat pe strategiile asumate de către cele cinci municipii, realizate cu asistenţă tehnică din partea experţilor TERRA Mileniul III. Prin aceste strategii, autorităţile şi-au stabilit un an de referinţă, la care îşi raportează eforturile, fiind efectuat un inventar de emisii de gaze cu efect de seră urmat de ţinte asumate prin PAED.

În ceea ce priveşte domeniile în care municipalităţile au identificat posibilităţi de reducere a emisiilor prin implementarea unor politici de eficienţă energetică, acestea sunt: clădirile municipale, clădirile rezidenţiale, iluminatul public, flota de transport proprie, transportul public şi transportul privat sau comercial.

Măsurile propuse ţin de modernizarea şi eficientizarea iluminatului public, îmbunătăţirea şi modernizarea flotei auto, reabilitarea termică a clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie, lucrări de infrastructură pentru fluidizarea traficului, achiziţia de mijloace de transport cu consumuri reduse de carburanţi sau creşterea spaţiilor verzi. La aceste măsuri se adaugă promovarea achiziţiilor verzi, activităţi de sensibilizare şi conştientizare în comunitate, activităţi de training şi pregătire profesională în domeniul energiei.

Municipiile care semnează Convenţia Primarilor începând din 2015 trebuie să urmeze o procedură extinsă, în condiţiile în care acest document a fost completat şi cu cerinţe de adaptare la schimbările climatice. Astfel, noua Convenţie a Primarilor privind Clima şi Energia presupune un angajament voluntar de reducere a emisiilor GES cu cel puţin 40%, până în 2030 şi integrarea aspectelor privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice.