Davos: Donald Trump - un nou discurs anti-globalist susţine naţionalismul economic

Preşedintele american Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Preşedintele Donald Trump a sărbătorit marţi restabilirea visului american, trâmbiţând succesul naţionalismului economic în faţa elitelor globale la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.

"Cea mai mare datorie a unei naţiuni este faţă de propriii cetăţeni", a declarat Trump la conferinţa anuală din Elveţia. „Respectarea acestui adevăr este singura cale de a-ţi construi credinţa şi încrederea în sistemul de piaţă. Numai atunci când guvernele vor pune poporul pe primul loc vor fi oamenii interesaţi pe deplin de viitorul lor naţional.”

Preşedintele a remarcat că de când a fost ales, America a obţinut peste şapte milioane de locuri de muncă, cea mai mică rată a şomajului în 50 de ani, precum şi creşterea salariilor şi a veniturilor gospodăriilor, datorită agendei sale economice.

„O agendă îndreptată către muncitor, către cetăţean şi către familie demonstrează modul în care o naţiune poate prospera atunci când comunităţile, companiile, guvernul lucrează împreună pentru binele întregii naţiuni”, a declarat Trump.

Preşedintele a propus agenda sa de economie naţionalistă funcţionând într-un sistem de piaţă liberă ca model internaţional.

„Astăzi susţin modelul american ca exemplu pentru întreaga lume de sistem funcţional de antreprenoriat liber, care va produce cele mai multe beneficii pentru majoritatea oamenilor din secolul 21 şi nu numai”, a declarat el.

Trump şi-a trâmbiţat succesele în pofida unui număr tot mai mare de critici care au prezis o recesiune globală şi o clasă de mijloc afectată în momentul în care a fost ales preşedinte.

Preşedintele a criticat acordurile comerciale încheiate anterior, care au lovit industria americană şi a sărbătorit noile acorduri comerciale încheiate cu China, Mexic, Canada şi alte naţiuni.

„Acesta este în primul rând motivul pentru care am candidat”, a spus Trump, amintind cum administraţiile anterioare au permis ca locurile de muncă şi fabricile din ţară să fie transferate în exterior.

Preşedintele a criticat experţii şi criticii care au prezis în mod repetat o catastrofă economică şi de mediu în lume.

„Trebuie să respingem profeţii pereni ai catastrofei şi predicţiile lor despre apocalipsă. Ei sunt urmaşii ghicitorilor incompetenţi ai trecutului”, a spus Trump.

Trump a amintit de predicţii ştiinţifice false despre suprapopulare, înfometare în masă şi sfârşitul ţiţeiului în ultimele decenii.

„Aceşti alarmişti cer întotdeauna acelaşi lucru, putere absolută pentru a domina, transforma şi controla fiecare aspect al vieţii noastre”, a susţinut el. „Nu vom lăsa niciodată socialiştii radicali să ne distrugă economia, ţara sau să ne suprime libertatea".

El a sfidat birocraţii guvernamentali care împovărau americanii cu reglementări oneroase şi controale guvernamentale - ţintind către administraţia Barack Obama, în care s-au semnat cele mai multe ordine executive, majoritatea impunând mecanisme de tip socialist în SUA.

„Astăzi îndemn alte naţiuni să urmeze exemplul nostru şi să-şi elibereze cetăţenii de greutatea zdrobitoare a birocraţiei”, a precizat el.